bst

    La data de 30 septembrie curent s-a desfăşurat în format online şedinţa trimestrială comună a auditorilor interni şi externi de comun cu Curtea de Conturi a Republicii Moldova cu genericul ,, Colaborarea dintre auditul extern şi auditul intern, deficienţe, perspective şi soluţii de consolidare. Petru Rotaru, membru CCRM, a vorbit despre importanța de a consolida colaborarea dintre auditul extern și auditul intern și de a stabili puncte comune de acțiune care vor unifica eforturile și vor eficientiza rezultatele muncii celor două activități de evaluare. planificarea și coordonarea activității de audit extern/intern întru evitarea dublării eforturilor;

  • colaborarea auditorilor interni cu auditorii externi pe parcursul desfășurării unui audit extern, precum și utilizarea muncii auditorilor interni;
  • considerarea planurilor anuale de acțiuni și rapoartelor activității de audit intern, expediate către Curtea de Conturi;
  • schimb de experiență și bune practici între auditorii externi și auditorii interni.

În încheiere, Ecaterina Paknehad, șef al Aparatului CCRM, a reiterat deschiderea și reciprocitatea de colaborarea sistematică, schimbul de experiență, dar și bunele practici axate pe subiectele specifice de interes comun.

Imprimare