În cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional Cantemir, desfășurată în ultima zi a lunii septembrie, au fost examinate chestiuni de importanță vitală pentru populația din teritoriu.

 Este vorba de pregătirea economiei raionului și a instituțiilor din  sfera socială către sezonul rece 2021-2022; executarea bugetului raional conform rezultatelor din semestrul I al a.c.; alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional; modificarea și completarea deciziei Consiliului raional “Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2021”; activitatea desfășurată de IMSP, Centrele de sănătate din raion privind imunizarea populației împotriva infecției Covid-19; rezultatele anului de învățământ 2020-2021; aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul 2021-2022; implementarea Programului de dezvoltare a învățământului în perioada 2016-2020; aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în raion; interpelări ale consilierilor; mersul executării unui șir de decizii adoptate anterior de Consiliul raional ș.a.

 După ce au fost examinate, completate și modificate la propunerea consilierilor, au fost adoptate cu majoritatea covârșitoare a consilierilor prezenți în sală. Aceasta-după ce, cei 11 consilieri din fracțiunea blocului ACUM, au părăsit sala de ședințe, nemulțămiți de faptul că, colegii n-au susținut propunerea de a convoca în ședință ad-hoc comisiile consultative de specialitate, pentru a examinat trei chestiuni. Președintele ședinței, consilierul Dumitru Jelev, a supus votului propunerea consilierilor fracțiunii ACUM, care, însă, nu a acumulat numărul necesar de voturi, astfel că ședința a continuat în conformitate cu ordinea de zi aprobată

 

Imprimare