Tradiții și activități culturale

Autoritățile publice locale în comun cu angajații secției cultură și turism și a căminelor culturale, a casei raionale de cultură organizează și desfășoară următoarele tradiții și activități culturale în raion:

Ianuarie

 1. ,,Ziua Națională a Culturii”– 15 ianuarie, spectacol literar-muzical susținut de colectivele artistice din raion, organizat în edificiul Casei raionale de Cultură din or. Cantemir;
 2. ,,Acum și în veac”, dedicat scriitorului Grigore Vieru – 17 ianuarie, concursul declamatorilor, organizat în Biblioteca Publică raională Cantemir;

Februarie

 1. ,,Bravo, bravissimo” – 14 februarie, concurs internațional de promovare a tinerilor talente, organizat în edificiul Casei raionale de Cultură din or. Cantemir;

 Martie

 1. ,,Mărțișor”- 01-10 martie, festival raional cu tradiții de primăvară, susținut de colectivele artistice din raion, organizat în edificiul Casei raionale de Cultură din or. Cantemir;
 2. ,,Femeia taina primăverii”– 07 martie, serată de odihnă dedicată Zilei Internaționale a femeii, organizat în edificiul Casei raionale de Cultură din or. Cantemir;
 3. ,,Mărțișorul copiilor”– 21 martie, concurs raional de muzică, cu participarea copiilor talentați din raion, organizat în edificiul Casei raionale de Cultură din or. Cantemir;

Aprilie

 1. ,,La izvoarele înțelepțiunii”- 03 aprilie, concurs de lectură, cu participarea elevilor claselor a IX -XII;
 2. ,,Mister Cantemir”- 09 aprilie, show – concurs a tinerilor talente din raion organizat în edificiul Casei raionale de Cultură din or. Cantemir;

Mai

 1. ,, Cântați Lumina Domnului „– 08 mai, festival raional al cântecului pascal cu participarea colectivelor folclorice din raion, organizat în satul Cîrpești;
 2. În ritm de dans ,,Vals de primăvară” – 20 mai, spectacol – muzical cu participarea tinerelor talente din raion, organizat în edificiul Casei raionale de Cultură din or. Cantemir;
 3. ,,Parfum de salcâm”– 22 mai, festival – folcloric regional, cu participarea colectivelor artistice din raion, organuzat în satul Tartaul;

Iunie

 1. ,,Dulce copilărie” – 01iunie, festival dedicat Zilei Internaționale a copilului, cu participarea copiilor din oraș, desfășurat în scena de vară a Casei raionale de Cultură din or. Cantemir;
 2. ,,Pe vale la râul Prut” – 12 iunie, festival regional de obiceiuri și tradiții populare, organizat în satul Țâganca, raionul Cantemir;

Iulie

 1. ,,Ziua Comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt”– 02 iulie, spectacol artistic- teatralizat, cu participarea colectivelor artistice de la Casa raională de Cultură din or. Cantemir;
 2. ,,Drăgaica” -14 iulie, spectacol artistic – teatralizat dedicat sărbătorii religioase, ,,Sânzâenele”, cu participarea colectivelor cu titlu ,,Model” din raion, organizat în edificiul Casei raionale de Cultură din or. Cantemir;

August

 1. ,,Jocul din strămoși lăsat”, ,,De la neam, la neam” – 21 august, festival regional al cântecului și dansului popular, cu participarea colectivelor cu titlu ,,Model”, organizat în satul Cociulia;
 2. ,,Pe prispa casei părintești”- 02 august, festival regional de folclor, susținut de colectivele folclorice din regiune, organizat în satul Ciobalaccia;
 3. ,,Joc și cântec de la Prut”– 27 august, 31 august, festival raional al cântecului, dansului și portului popular în cadrul sărbătorilor naționale ,,Ziua Independenței” și ,,Limba Noastră” cu participarea colectivelor artistice din regiune, desfășurat în scena de vară a Casei raionale de Cultură din or. Cantemir;

Septembrie

 1. ,,Unitate prin diversitate”, Festival regional al etniilor – 18 septembrie, cu participarea colectivelor artistice din regiune, organizat în s.Vișniovca;
 2. ,,Drag mi-i cântul”– 30 septembrie, concurs raional al interpreților de muzică populară, organizat în edificiul Casei raionale de Cultură din or.Cantemir;

Noiembrie

 1. ,,Crizantema albă„- 11 noiembrie, concurs al interpreților de muzică ușoară și al dansului modern, organizat în edificiul Casei raionale de Cultură din or.Cantemir;
 2. ,,Miss Cantemir”, ,,Vivat femenitate ” – 18 noiembrie show – concurs, cu participarea tinerilor talente din raion, organizat în edificiul Casei raionale de Cultură din or. Cantemir;

Decembrie

 1. ,,Păzitul usturoiului” – 13 decembrie, șezătoarea obiceiului de Sfântul Andrei, organizat în căminele culturale din raion;
 2. Serata de Crăciun – 25 decembrie, cu participarea locuitorilor din raion, organizată în edificiul Casei raionale de Cultură din or. Cantemir;
 3. ,,V-am ura, v-am tot ura”– 27 decembrie, festival raional al obiceiurilor, datinilor și tradițiilor de iarnă, organizat în edificiul Casei raionale de Cultură din or.Cantemir:

 

Activitățile culturale de amploare :

 

 1. Festivalul cântecului popular pascal ,,Cântați Lumina Domnului”.

Festivalul este o festivitate spiritual artistică închinată cunoașterii, valorificării și propagării cântecului popular de cult, dedicat nașterii lui Isus Hristos și care urmărește scopul  păstrării, transmiterii valorilor perene de a cinsti tradițiile și obiceiurile sărbătorii ortodox-creștine de Paști prin sensibilizarea ființei noastre spirituale, educarea tinerei generații în spiritul valorilor creștine și general-umane. Festivalul se desfășoară anual în ajunul sărbătorii Paștelui la bisericile ortodoxe din s. Cîrpești -Sf.Arhangheli Mihail și Gavril și din or.Cantemir a Sf.Dumitru.

Festivalele regionale de dans popular ,,Jocul din strămoși lăsat” și ,,De la neam, la neam”, dedicat maiestrului  Mihai Batîr, folclorist originar din s.Cociulia se organizează în luna august consecutiv o dată la 2 ani în  s.Cociulia.  Aceste două festivități culturale cu caracter horeograf au obiectivul valorificării, promovării dansului popular și folcloric din vatra etnografică de provinență a formației de dans și stimularea activității de creație a colectivelor de dans. Colectivele de dans sunt apreciate după criterii: păstrarea stilului de interpretare a dansului, costumului autentic, specific zonei și îmbogățirea repertoriului de dans popular cu creații autentice de valoare.

 

Festivalul regional de muzică populară ,,Asta-i floarea lui Sulac”, festivitate culturală dedicată maiestrului artist al poporului – Nicolae Sulac, se organizează în luna septembrie o dată la 3 ani în incinta Casei raionale de Cultură din or. Cantemir. Evenimentul cultural are scop de a aduce publicului în scenă creația inedită a interpretului și de a  transmite tinerei generații un omajiu de recunoștință în memoria vestitului interpret de muzică populară, originar din s.Sadîc, r.Cantemir și stimularea activității de creație a orchestrelor de muzică populară și soliștilor vocali. 

 

Festivalul raional al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă ,,V-am ura, v-am tot ura ” este o festivitate culturală organizată anual  în Casele și Căminele de cultură în ajunul sărbătorilor de iarnă Crăciunul și Anul nou. În repertoriul evenimentului sunt datini și obiceiuri populare manifestate în ajunul sărbătorii Anului nou specifice zonei de sud  și  colinde dedicate nașterii domnului Isus Hristos.

Evenimentul cultural se încheie cu concursul raional al cetelor de urători, colindători și  a teatrelor populare organizat la 28 decembrie în or. Cantemir, care are obiectiv de  promovare a tradițiilor, obiceiurilor de iarnă ca parte integrantă a patrimoniului cultural, trecerea în revistă  a cetelor de urători, colindători, a teatrelor populare, valorificarea tradițiilor și obiceiurilor populare, îmbogățirea repertoriului formațiilor artistice cu noi creații autentice.