Serviciu arhivă

I. Structura:

Simion Vladimir

Şef serviciul raional de arhivă

2 23 01

Lungu Gheorghe

Arhivist coordonator,serviciul raional de arhivă

2 23 01

II. Program de activitate:

Luni- Vineri     8:00-17:00

Întrerupere      12:00-13:00

 

Atribuţiile  d-lui Simion Vladimir,

şef serviciu arhivă 

Şeful serviciului arhivă exercită următoarele atribuţii: 

–  conduce şi planifică activitatea serviciului;

 –  coordonează ordonarea documentelor de arhivă;

–  asigură completatrea fondului arhivistic;

–  asigură păstrarea, evidenţa şi integritatea documentelor ;

–  prezintă Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, conform formelor stabilite, date referitoare la fondurile păstrate în depozitul de arhivă, întreprinde măsuri în scopul creării condiţiilor optime de păstrare a documentelor, asigură integritatea lor;

– întocmeşte şi cu acordul Servicului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova prezintă listele instituţiilor-surse de completare a Consiliului raional spre aprobare,   patronarea instituţiilor din Lista nr.1 şi Lista organizaţiilor obşteşti, efectuează controlul asupra stării arhivelor, activităţii comisiilor de expertiză în instituţii şi întocmirea informaţiilor referitoare la ele;

–    acordă ajutor metodic la decontarea documentelor instituţiilor,  organizaţiilor, întreprinderilor ce nu fac parte din Fondul Arhivistic şi aprobarea lor ;

–    acordă ajutor metodic la concretizarea nomenclatoarelor , coordonarea şi asigurarea controlului cu privire la aplicarea în practică ;

– organizează verificarea existentului şi stării fizice a dosarelor, alcătuirea îndrumătorului fondurilor, modificarea şi perfecţionarea inventarelor dosarelor;

– elaborează planul anual de activitate şi  întocmeşte dările de seamă ale Serviciului arhivă;

–    pregăteşte informaţiile , proiectele de decizii privind starea arhivisticii în raion, pentru a fi discutate la şedinţele Consiliului raional, Consiliului Colegial al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova;

–    organizează şi desfăşoară seminare instructive cu responsabilii de arhivă şi lucrări de secretariat  în instituţiile raionului  ;

–  asigură ajutor metodologic şi practic autorităţilor publice locale în problemele de arhivă ;

– patronează instituţiile din Lista nr. 1 şi Lista organizaţiilor obşteşti , efectuează controlul asupra stării arhivelor departamentale, activităţii comisiilor de expertiză în instituţii şi întocmeşte informaţiile referitoare la ele;

– încheie contracte de păstrare a documentelor cu organizaţiile din Lista organizaţiilor ce fac parte din fondul arhivistic obştesc;

– efectuează preluarea documentelor personalului scriptic din instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile lichidate ;

– efectuează ordonarea documentelor instituţiilor din Lista nr. 1 şi Lista organizaţiilor obşteşti şi prelucrarea documentelor la păstrarea de stat ;

–  asigură examinarea petiţiilor ( cererilor ) cu caracter social-juridic şi tematic, adresărilor parvenite din partea cetăţenilor şi persoanelor juridice;

–  asigură utilizarea  documentelor de către cercetători;

– exercită şi alte atribuţii la indicaţia secretarului consiliului raional şi al preşedintelui raionului.