Regulament

Obiective anuale

Rapoarte

I. Structura:

Pitel Gheorghina Şef serviciul raional de arhivă 2 23 01
Lungu Gheorghe Arhivist coordonator,serviciul raional de arhivă 2 23 01

II. Program de activitate:

Luni- Vineri     8:00-17:00

Întrerupere      12:00-13:00

Atribuţiile  dnei Pitel Gheorghina,

şef serviciu arhivă 

Şeful serviciului arhivă exercită următoarele atribuţii: 

–  conduce şi planifică activitatea serviciului;

 –  coordonează ordonarea documentelor de arhivă;

–  asigură completatrea fondului arhivistic;

–  asigură păstrarea, evidenţa şi integritatea documentelor ;

–  prezintă Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, conform formelor stabilite, date referitoare la fondurile păstrate în depozitul de arhivă, întreprinde măsuri în scopul creării condiţiilor optime de păstrare a documentelor, asigură integritatea lor;

– întocmeşte şi cu acordul Servicului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova prezintă listele instituţiilor-surse de completare a Consiliului raional spre aprobare,   patronarea instituţiilor din Lista nr.1 şi Lista organizaţiilor obşteşti, efectuează controlul asupra stării arhivelor, activităţii comisiilor de expertiză în instituţii şi întocmirea informaţiilor referitoare la ele;

–    acordă ajutor metodic la decontarea documentelor instituţiilor,  organizaţiilor, întreprinderilor ce nu fac parte din Fondul Arhivistic şi aprobarea lor ;

–    acordă ajutor metodic la concretizarea nomenclatoarelor , coordonarea şi asigurarea controlului cu privire la aplicarea în practică ;

– organizează verificarea existentului şi stării fizice a dosarelor, alcătuirea îndrumătorului fondurilor, modificarea şi perfecţionarea inventarelor dosarelor;

– elaborează planul anual de activitate şi  întocmeşte dările de seamă ale Serviciului arhivă;

–    pregăteşte informaţiile , proiectele de decizii privind starea arhivisticii în raion, pentru a fi discutate la şedinţele Consiliului raional, Consiliului Colegial al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova;

–    organizează şi desfăşoară seminare instructive cu responsabilii de arhivă şi lucrări de secretariat  în instituţiile raionului  ;

–  asigură ajutor metodologic şi practic autorităţilor publice locale în problemele de arhivă ;

– patronează instituţiile din Lista nr. 1 şi Lista organizaţiilor obşteşti , efectuează controlul asupra stării arhivelor departamentale, activităţii comisiilor de expertiză în instituţii şi întocmeşte informaţiile referitoare la ele;

– încheie contracte de păstrare a documentelor cu organizaţiile din Lista organizaţiilor ce fac parte din fondul arhivistic obştesc;

– efectuează preluarea documentelor personalului scriptic din instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile lichidate ;

– efectuează ordonarea documentelor instituţiilor din Lista nr. 1 şi Lista organizaţiilor obşteşti şi prelucrarea documentelor la păstrarea de stat ;

–  asigură examinarea petiţiilor ( cererilor ) cu caracter social-juridic şi tematic, adresărilor parvenite din partea cetăţenilor şi persoanelor juridice;

–  asigură utilizarea  documentelor de către cercetători;

– exercită şi alte atribuţii la indicaţia secretarului consiliului raional şi al preşedintelui raionului.

 

În  conformitate cu Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti din 23 martie 1977 şi Hotărîrii Sovietului de Miniştri al RSSM  din 1 aprilie 1977 nr.131 în legătură cu formarea raioanelor Cantemir ,Cutuzov şi şi Sovietic s-a format raionul Cantemir cu centrul în orăşelul Cantemir şi cu toate structurile raionale, inclusiv arhiva raională de Stat Cantemir.

 

Serviciul raional de arhivă este creat în scopul îndeplinirii funcţiilor  administraţiei funcţiei locale  în domeniul arhivisticii, reprezintă o unitate structurală  a aparatului Preşedintelui raionului şi funcţionează  cu dreptul de secţie a lui.

 

În activitatea sa Serviciul se călăuzeşte de Constituţia Republicii  Moldova ,Legea privind Fondul  Arhivistic  al Republicii Moldova, de deciziile Consiliului raional, ordinele şi instrucţiunile  Serviciului de Stat  de Arhivă  al Republicii Moldova , precum şi prezentul Regulament.

Regulamentul cu privire la Serviciul raional de arhivă se aprobă prin decizia Consiliului raional  şi se coordonează cu Serviciul de Stat de Arhivă  al Republicii Moldova.

Conform art.40 al Legii privind  Fondul Arhivistic  al Republicii Moldova , Serviciul raional de Arhivă  intră în sistemul Serviciului de Stat  de Arhivă  al Republicii Moldova.

El asigură pastrarea, evidenţa şi şi valorificarea documentelor  Fondului Arhivistic  al Republicii Moldova,care reflectă istoria  raionului .

Serviciul raional de arhivă din raion păstrează :

Documentele Fondului Arhivistic de stat care s-au acumulat în rezultatul activităţii instituţiilor ,organizaţiilor  şi întreprinderilor  ce au activat sau activează pe teritoriul raionului ;

Documentele Fondului Arhivistic obştesc care au intrat în proprietate de stat conform  Legii cu privire la Fondul Arhivistic obştesc  al   Republicii Moldova.

Documente de provenienţă personală ale persoanelor cu funcţii de stat şi obşteşti, oamenilor de ştiinţă  şi cultură, altor persoane care activează  ori au activat pe teritoriul  raionului şi devenite proprietate  de stat în conformitate cu Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.

Documente cu privire la personalul scriptic ale instituţiilor  ale instituţiilor, organizaţiilor  şi întreprinderilor  lichidate care n-au succesori .

+
Regulament

Regulament

+
Obiective

Obiective anuale

+
Rapoarte

Rapoarte

+
Structura

I. Structura:

Pitel Gheorghina Şef serviciul raional de arhivă 2 23 01
Lungu Gheorghe Arhivist coordonator,serviciul raional de arhivă 2 23 01

II. Program de activitate:

Luni- Vineri     8:00-17:00

Întrerupere      12:00-13:00

Atribuţiile  dnei Pitel Gheorghina,

şef serviciu arhivă 

Şeful serviciului arhivă exercită următoarele atribuţii: 

–  conduce şi planifică activitatea serviciului;

 –  coordonează ordonarea documentelor de arhivă;

–  asigură completatrea fondului arhivistic;

–  asigură păstrarea, evidenţa şi integritatea documentelor ;

–  prezintă Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, conform formelor stabilite, date referitoare la fondurile păstrate în depozitul de arhivă, întreprinde măsuri în scopul creării condiţiilor optime de păstrare a documentelor, asigură integritatea lor;

– întocmeşte şi cu acordul Servicului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova prezintă listele instituţiilor-surse de completare a Consiliului raional spre aprobare,   patronarea instituţiilor din Lista nr.1 şi Lista organizaţiilor obşteşti, efectuează controlul asupra stării arhivelor, activităţii comisiilor de expertiză în instituţii şi întocmirea informaţiilor referitoare la ele;

–    acordă ajutor metodic la decontarea documentelor instituţiilor,  organizaţiilor, întreprinderilor ce nu fac parte din Fondul Arhivistic şi aprobarea lor ;

–    acordă ajutor metodic la concretizarea nomenclatoarelor , coordonarea şi asigurarea controlului cu privire la aplicarea în practică ;

– organizează verificarea existentului şi stării fizice a dosarelor, alcătuirea îndrumătorului fondurilor, modificarea şi perfecţionarea inventarelor dosarelor;

– elaborează planul anual de activitate şi  întocmeşte dările de seamă ale Serviciului arhivă;

–    pregăteşte informaţiile , proiectele de decizii privind starea arhivisticii în raion, pentru a fi discutate la şedinţele Consiliului raional, Consiliului Colegial al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova;

–    organizează şi desfăşoară seminare instructive cu responsabilii de arhivă şi lucrări de secretariat  în instituţiile raionului  ;

–  asigură ajutor metodologic şi practic autorităţilor publice locale în problemele de arhivă ;

– patronează instituţiile din Lista nr. 1 şi Lista organizaţiilor obşteşti , efectuează controlul asupra stării arhivelor departamentale, activităţii comisiilor de expertiză în instituţii şi întocmeşte informaţiile referitoare la ele;

– încheie contracte de păstrare a documentelor cu organizaţiile din Lista organizaţiilor ce fac parte din fondul arhivistic obştesc;

– efectuează preluarea documentelor personalului scriptic din instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile lichidate ;

– efectuează ordonarea documentelor instituţiilor din Lista nr. 1 şi Lista organizaţiilor obşteşti şi prelucrarea documentelor la păstrarea de stat ;

–  asigură examinarea petiţiilor ( cererilor ) cu caracter social-juridic şi tematic, adresărilor parvenite din partea cetăţenilor şi persoanelor juridice;

–  asigură utilizarea  documentelor de către cercetători;

– exercită şi alte atribuţii la indicaţia secretarului consiliului raional şi al preşedintelui raionului.

 

+
Scurt Istoric

În  conformitate cu Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti din 23 martie 1977 şi Hotărîrii Sovietului de Miniştri al RSSM  din 1 aprilie 1977 nr.131 în legătură cu formarea raioanelor Cantemir ,Cutuzov şi şi Sovietic s-a format raionul Cantemir cu centrul în orăşelul Cantemir şi cu toate structurile raionale, inclusiv arhiva raională de Stat Cantemir.

 

Serviciul raional de arhivă este creat în scopul îndeplinirii funcţiilor  administraţiei funcţiei locale  în domeniul arhivisticii, reprezintă o unitate structurală  a aparatului Preşedintelui raionului şi funcţionează  cu dreptul de secţie a lui.

 

În activitatea sa Serviciul se călăuzeşte de Constituţia Republicii  Moldova ,Legea privind Fondul  Arhivistic  al Republicii Moldova, de deciziile Consiliului raional, ordinele şi instrucţiunile  Serviciului de Stat  de Arhivă  al Republicii Moldova , precum şi prezentul Regulament.

Regulamentul cu privire la Serviciul raional de arhivă se aprobă prin decizia Consiliului raional  şi se coordonează cu Serviciul de Stat de Arhivă  al Republicii Moldova.

Conform art.40 al Legii privind  Fondul Arhivistic  al Republicii Moldova , Serviciul raional de Arhivă  intră în sistemul Serviciului de Stat  de Arhivă  al Republicii Moldova.

El asigură pastrarea, evidenţa şi şi valorificarea documentelor  Fondului Arhivistic  al Republicii Moldova,care reflectă istoria  raionului .

Serviciul raional de arhivă din raion păstrează :

Documentele Fondului Arhivistic de stat care s-au acumulat în rezultatul activităţii instituţiilor ,organizaţiilor  şi întreprinderilor  ce au activat sau activează pe teritoriul raionului ;

Documentele Fondului Arhivistic obştesc care au intrat în proprietate de stat conform  Legii cu privire la Fondul Arhivistic obştesc  al   Republicii Moldova.

Documente de provenienţă personală ale persoanelor cu funcţii de stat şi obşteşti, oamenilor de ştiinţă  şi cultură, altor persoane care activează  ori au activat pe teritoriul  raionului şi devenite proprietate  de stat în conformitate cu Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.

Documente cu privire la personalul scriptic ale instituţiilor  ale instituţiilor, organizaţiilor  şi întreprinderilor  lichidate care n-au succesori .

Pentru deficiențe de vedere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY