Prima Şedinţele consiliului

Şedinţele consiliului

Sedinta extraordinara din 11.05.17

D E C I Z I E nr.04/02–XXVI                                                                                                       din 11.05.2017                                                                                                 or. Cantemir              Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de transmitere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir   În  conformitate cu art. 43, alin. (2)

Proiecte decizii, sedinta din 29.09.16

  D E C I Z I E   nr.05/–XXVI                                                                                                       din 29.09.2016                                                                                                  or. Cantemir                  Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional  nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a  comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul

Proiecte decizii sedinta CR, 29.09.16

nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016 or. Cantemir           Despre completarea  deciziei nr.03/11-XXVI din 23.06.2016 Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada  concediului de odihnă anual plătit a dnei

Proiecte decizii, sedinta din 29.09.16

D E C I Z I E nr.05/-XXVI                                                                                       din  29.09.2016 or. Cantemir    Despre modificarea deciziei nr.02/11-XXVI din 24.03.2016 ”Cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului acesteia.”   În temeiul art. 43 aliniatul (1), litera ”h”din Legea privind administraţia publică

raportul presedintelui, activitatea 2015

  OBIECTIVE ÎNCORDATE-EFORTURI CORESPUNZĂTOARE   În cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional Cantemir, convocată la finele lunii martie 2016, prezidată de consilierul Vladimir Moldovanu, au fost examinate și adoptate decizii pe mai bine de 30 de chestiuni, de bază fiind, evident, raportul președintelui

Şedinţa de constituire a Consiliului raional Cantemir

            Comisia Electorală Centrală în cadrul şedinţei din data de 30 iunie 2015  a adoptat Hotărîrea nr.3528 cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Cantemir .          Astfel, prima şedinţă de constituire  a Consiliului raional Cantemir  va

Pe data de 10.04.2015 Consiliului raional Cantemir se întruneşte în şedinţă extraordinară

    Preşedintele                    Raionului                      Cantemir   D I S P O Z I Ţ I E  din 10.04.2015                                                                                                          

Pe data de 26.03.2015 Consiliului raional Cantemir se întruneşte în şedinţă ordinară.

         D I S P O Z I Ţ I E  din  17.03. 2015                                                                                                                      

Ultimele articole

Pentru deficiențe de vedere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY