Stema raionului

Stema Raionului Cantemir a fost aprobată prin decizia nr. 480-IV.01 din 8 septembrie 2016 a Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova. 

Stema Raionului reprezintă o lebădă de vară, de argint (Signus olor), ciocată roșu, în câmp verde, plutind pe talpa micșorată a scutului, de același metal și surmontată de un ecuson de aur, încărcat cu un bărbătuș de mierlă neagră (Turdus merula), stând pe o rămurică și cântând, totul în culori naturale. Scutul este timbrat de coroana raională.

Lebăda de vară (Signus olor) desemnează Lunca Prutului și alte surse acvatice cunoscute ale raionului. Este o emblemă aleasă de localnici, care a figurat și anterior în emblematica preheraldică  a zonei.

Semnificația lebedei este întărită de talpa scutului de culoarea argintului, argintul fiind smaltul heraldic al apei. Talpa de argint a scutului se va transforma în brâul alb de jos al pânzei.

Culoarea verde a câmpului scutului heraldic apare ca simbol al bogățiilor forestiere ale raionului, binecunoscute fiind rezervațiile silvice și peisajere Codrii Tigheciului, Chioselia, Ciobalaccia ș.a. În heraldică verdele invocă libertatea frumusețea, bucuria, sănătatea, speranța, veșnica renaștere a naturii.

Ecusonul heraldic din aur care surmontează lebăda în stemă, este rezervat marcării tradițiilor culturale românești, foarte bine conservate în sudul Basarabiei. Dintre acestea, tradiția cântecului popular face gloria raionului Cantemir pe plan național și internațional. Astfel, mierla neagra – bărbătuș de mierlă, în poziție grăitoare, stând pe o rămurică și cântând, în credința populară este semnificată ca pasăre-mesager, mierla fiind unul dintre primii vestitori ai primăverii, la fel și emblema eroismului singuratic care generează o lirică de dragoste, niciodată împlinită, ce se manifestă în poezia și cântecul artiștilor din sud.

Fundalul pe care apare mierla – aurul, este smaltul heraldic superior, semnificând noblețe, grandoare, prestigiu, bogăție, glorie și slavă. În drapelul raionului, scutul de mierlă s-a transpus prîn brîul galben superior.

Coroana raională care timbrează scutul, arată poziția ierarhică a raionului în sistemul diviziunii administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.