Comisiile consultative de specialitate, august 2021

Comisia consultativă  de specialitate  drept,  disciplină şi culte

Anatolie APETRI- președinte al comisiei, Fracțiunea PP PDM.

Victoria KUȘNIRENCO-secretar al comisiei, Fracțiunea PP PSRM.

Dumitru MURANEVICI, Fracțiunea BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS”.

Pavel CULICOVSCHI,Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS”.

Iurie VERDEȘ,Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS”.

Olga BEJAN,Fracțiunea PP PSRM.

Alexei BACALOV,Fracțiunea PP PDM.

Adela POPA,Fracțiunea PP PDM.

Dmitrii DIDILICĂ,Neafiliat, PP ,,Partidul Nostru”.

Valeriu ȚURCANU,Neafiliat, PP PLDM.

Ion MANCIU,PP ,,Șor”, aderat la Fracțiunea PP PSRM.


 

 

Comisia consultativă  de specialitate  finanţe, buget,    activităţi economico-financiare şi construcţii

Constantin PUTREGAI- președinte al comisiei,Fracțiunea PP PSRM.

Dmitr  JELEV– vicepreședinte al comisiei,Fracțiunea PP PSRM.

Adela  POPA– secretar al comisiei,Fracțiunea PP PDM.

Dumitru MURANEVICI,Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS”.

Pavel CULICOVSCHI,Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS”.

Vladislav CHIURCCIU,Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS”.

Maia NIȚICĂ,Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS”.

Savelii RÎBACOV,Fracțiunea PP PSRM.

Valeriu MIHĂESCU,Fracțiunea PP PSRM.

Vasile ȚAȚU,Fracțiunea PP PDM.

Alexei  CORCIMARI, Neafiliat,. PP ,,Partidul Nostru”.


 

 

Comisia  consultativă  de specialitate   probleme  sociale: învăţământ, cultură, protecţie  socială, sănătate  publică, muncă,activităţi  social-culturale  şi  turism

Eugeniu SURDU,președinte al comisiei, Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS ” Lidia BUTMALAI- secretarul comisiei, Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS”.
Valeriu HÎȚU,  Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS ”  Marina MIȚUL,Fracțiunea PP PSRM.                                                                                                                           Anatolie BAZILEVICI,Fracțiunea PP PSRM.                                                                Dumitru VRABIE,Fracțiunea PP PSRM.                                                                               Valeriu GLIBICIUC, Fracțiunea PP PDM.                                                                            Andrei DOINA,Neafiliat,Partidul Liberal Ion MANCIU,PP ,,Șor”, aderat la Fracțiunea PP PSRM.


 

 

Comisia consultativă  de specialitate  agricultură, industrie,   amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.

Vasile GÎRNEȚ, președinte al comisiei,Neafiliat, PP PLDM.

Dina BUTMALAI ,secretar al comisiei, Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS”.

Eugeniu SURDU,Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS”.

Vladislav CHIURCCI,Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS”.

Valentin RANGU,Fracțiunea  BE,,ACUM Platforma DA ȘI PAS”.

Gheorghe NOVAC,Fracțiunea PP PSRM.

Valeriu MIHĂESCU,Fracțiunea PP PSRM.

Saveli RÎBACOV, Fracțiunea PP PSRM.

Anatolie MAZÎLU,Fracțiunea PP PDM.