Comisiile consultative de specialitate, decembrie 2022

Lista comisiilor consultative de specialitate ale Consiliul raional Cantemir
1.Comisia consultativă de specialitate drept,disciplină şi culte.
Componenţa comisiei :
1. Anatolie APETRI, președinte al comisiei;
2. Victoria KUȘNIRENCO, secretar al comisiei;
3. Valeriu AVRAM;
4. Pavel CULICOVSCHI;
5. Iurie VERDEȘ;
6. Olga BEJAN;
7. Alexei BACALOV;
8. Gheoghe BUSUIOC;
9. Dmitrii DIDILICĂ;
10. Valeriu ȚURCANU;
11. Ion MANCIU.

2.Comisia consultativă de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.
Componenţa comisiei
1. Eugeniu SURDU, Președinte al comisiei;
2. Lidia BUTMALAI, secretar al comisiei;
3. Valeriu HÎȚU;
4. Marina MIȚUL;
5. Anatolie BAZILEVICI;
6. Dumitru VRABIE;
7. Valeriu GLIBICIUC;
8. Andrei DOINA;
9. Ion MANCIU.

3.Comisia consultativă de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.
Componenţa comisiei :
1. Vasile GÎRNEȚ, președinte al comisiei;
2. Dina BUTMALAI, secretar al comisiei;
3. Eugeniu SURDU;
4. Vladislav CHIURCCIU;
5. Valentin RANGU;
6. Gheorghe NOVAC;
7. Valeriu MIHAESCU;
8. Saveli RÎBACOV;
9. Anatolie MAZILU.

4.Comisia consultativă de specialitate finanţe, buget, activităţi economico – financiare şi
construcţii.
Componenţa comisiei :
1. Constantin PUTREGAI, președinte al comisiei;
2. Dmitri JELEV, vicepreședinte al comisiei;
3. Maia NIȚICA, secretar al comisiei;
4. Dumitru MURANEVICI;
5. Pavel CULICOVSCHI;
6. Vladislav CHIURCCIU;
7. Gheorghe BUSUIOC;
8. Savelii RÎBACOV;
9. Valeriu MIHAESCU;
10. Vasile ȚAȚU;
11. Alexei CORCIMARI