Muzee raionale

                    Muzeul istoric „D.Cantemir”

    În raion activează trei muzee: muzeul de istorie „D. Cantemir”, muzeul de istorie şi etnografie  Tartaul şi Casa – muzeu „Nicolae Sulac” Sadîc.

    Muzeul de istorie „D. Cantemir este amplasat în localul Casei raionale de Cultură Cantemir şi dispune de peste 933 de exponate din care: fotografii – 350, ediţii periodice – 218, obiecte numizmatice – 135 şi altele, care au o tangenţă istorică din viaţa şi activitatea lui Dmitrie Cantemir. Muzeul prezintă un mare interes istorico-ştiinţific pentru vizitatori.

    Director – D-l Alexsandru Ghelan

    Telefon – (+373 273) 2-22-03  

    Muzeul de istorie şi etnografie actizează in satul Tartaul, r-nul Cantemir într-un local nou renovat. Dispune de circa 1496 de exponate din ele: documente istorice – 400, obiecte numizmatice – 351, obiecte tehnice – 260, fotografii – 173, obiecte etnografice – 166 şi alte materiale ce ţin de studierea ţinutului natal.  Din obiectele muzeului 123 de piese au fost computerizate.Muzeul de istorie şi etnografie expune vestigii ale trecutuluişi dă mărturie despre traiul, munca şi viaţa culturală a băstinaşilor. Muzeul etnografic participă activ la concursurile republicane al muzeelor cu tematică militară şi militar – patriotică.

    Sunt ghidizate anual peste 700 de vizite individuale sau în grup.

    Director – D-l Andrei Tabureanu

    Telefon – (+373 273) 77-2-29

    Casa – muzeu „Nicolae Sulac” este amplasată în casa parintească de la marginea Sadâcului, satul de baştină a vestitului cântăreţ al neamului. În anul 2005 a fost fondată Fondaţia „Nicolae Sulac „ care a permis renovarea acestui edificiu. În fiecare an la Casa – muzeu se desfăşoară Festivalul al interpreţilor cântecului popular „N. Sulac” pentru copii la care participă tinere talente din raionul Cantemir.

    Casa – muzeu „N. Sulac” ne reprezintă şi ne va reprezenta secole la rând neamul, tradiţiile, datinile, obiceurile şi melodiile nemuritoare a cântăreţului venind şă întrgească atât de reuşit ceia ce numim noi naţional.