Prima Raionul Cantemir Muzee raionale

Muzee raionale

Muzeul de istorie din or.Cantemir

Scurt istoric

La ședința din 24.03.1994 a Comitetului Executiv Raional Сапtеmir s-a adoptat hоtărârea nr.3 de а сrеа Muzeul de Istorie din or.Cantemir.  Inițiatorii creării muzeului au fost dna Еlеnа Рruteanova, рrоfеsоаrе și dl Alexei Jivilic, jurnalist саrе au și contribuit la соlесtаrеа рrimеlоr exponate și amenajarea unei săli de muzeu în incinta clădirii Consiliului Raional Cantemir.

La 18 mai 2004 la  Ziua lпtеrnațională а Muzeelor și Nopților Muzeale, Muzeul de Istorie а fost înregistrat la Ministerul Culturii din Republica Moldova, certificat de îпrеgistrаrе nr.014 сu denumirea ,,Muzeul de Istorie, оr. Cantemir”, sediul în оr. Cапtеmir.

În anul 2006 muzeul а fost transferat din clădirea Consiliului Raional Cantemir în localul Casei raionale de Сultură ,,Nicolae Sulac”. În аnul 2007 sediul Casei raionale de Сultură а fost rераrаt сарitаl, iar exponatele muzeului au fost conservate și рăstrаtе în subsolul Școlii de Artе ,,Valeriu Hanganu” pe durata reparației.

Fondurile istorice au fost îmbogățite cu noi exponate donate prepoderent de populația raionului Cantemir. Peste 20 de standuri relevă date și documente despre istoria orașului și a raionului, viața și activitatea domnitorului și cărturarului Dimitrie Cantemir, o secție a fost consacrată războiului de pe Nistru pentru Independența Republicii Moldova din primăvara anului 1992 unde au participat mai bine de 300 de locuitori ai raionului Cantemir.

În muzeu se regăsesc exponate de patrimoniu cultural imaterial: războiul de țăsut, lăicere, paturi, dulapuri, cuverturi, țoluri, broderii, croșetări, perne decorative cusute manual, diverse obiecte de meșteșugărit caracteristice zonei.

În evidența patrimoniul cultural al muzeului sunt următoarele tipuri de exponate :

 1. Pictură – 1
 2. Artă decorativă – 24
 3. Nomismatică – 157
 4. Documente – 61
 5. Fotografii – 403
 6. Înregistrări audio și video – 1
 7. Etnografie – 196
 8. Cărți, maniscrise tipărite – 15
 9. Periodice – 270
 10. Mobilier – 17

11.Filatelie – 32

TOTAL – 1170 de exponate.

 


Muzeul de Istorie Etnografie și studierea Ținutului natal, satul Tartaul Cantemir

Scurt istoric

Muzeul de Istorie Etnografie și studierea Ținutului natal satul Tartaul este primul muzeu din raionul Cantemir fondat la 9 mai 1989. Muzeul și-a început activitatea în incinta școlii medii din s.Tartaul, raionul Cantemir. La data de 25 aprilie 2008 muzeul a fost transferat în incinta școlii vechi din localitate, aplasată în centrul satului Tartaul, unde se află pănă în prezent. Colecțiile muzeului sunt expuse în sălile spațioase ale edificiului.

Inițiatorul muzeului a fost dl Tabureanu Andrei, profesor de istorie, susținut  de colectivul pedagogic al școlii din s.Tartaul. O contribuție deosebită la înființarea muzeului l-au  avut și locuitorii satului care au donat obiecte de uz gospodăresc, piese pentru război de ţesut, monete ș.a.

Primele materiale au constituit suportul primei expoziții etnografice organizată cu ocazia deschiderii instituțirei la data de 9 mai 1989, iar la momentul actual  muzeul dispune de un patrimoniu variat de peste 5000 de exponate.

În muzeu sunt expuse vestigii ale trecutului ce  confirmă o mărturie elocventă a modului de trai, a muncii manuale şi vieţii culturale a băstinaşilor.

Anual muzeul de Istorie Etnografie și studierea Ținutului natal, satul Tartaul Cantemir este vizitat de peste 1800 persoane.

Muzeul participă activ la concursurile republicane a muzeelor cu tematică militară şi militar-patriotică.

În evidența patrimoniul cultural al muzeului sunt următoarele tipuri de exponate 1.Nomismatică – 1464

2.Arhiologie – 3

3.Fotografii – 157

4.Etnografie – 1097

5.Obiecte de cult – 104

6.Vestimentație și accesori – 163

7.Instrumente muzieale – 32

8.Mobilier – 17

9.Arme și armuri – 46

10.Documente – 7

 1. Altele – 1925

TOTAL – 5015 de exponate.

Se actualizează

Se actualizează

Se actualizează

+
Regulament

Muzeul de istorie din or.Cantemir

Scurt istoric

La ședința din 24.03.1994 a Comitetului Executiv Raional Сапtеmir s-a adoptat hоtărârea nr.3 de а сrеа Muzeul de Istorie din or.Cantemir.  Inițiatorii creării muzeului au fost dna Еlеnа Рruteanova, рrоfеsоаrе și dl Alexei Jivilic, jurnalist саrе au și contribuit la соlесtаrеа рrimеlоr exponate și amenajarea unei săli de muzeu în incinta clădirii Consiliului Raional Cantemir.

La 18 mai 2004 la  Ziua lпtеrnațională а Muzeelor și Nopților Muzeale, Muzeul de Istorie а fost înregistrat la Ministerul Culturii din Republica Moldova, certificat de îпrеgistrаrе nr.014 сu denumirea ,,Muzeul de Istorie, оr. Cantemir”, sediul în оr. Cапtеmir.

În anul 2006 muzeul а fost transferat din clădirea Consiliului Raional Cantemir în localul Casei raionale de Сultură ,,Nicolae Sulac”. În аnul 2007 sediul Casei raionale de Сultură а fost rераrаt сарitаl, iar exponatele muzeului au fost conservate și рăstrаtе în subsolul Școlii de Artе ,,Valeriu Hanganu” pe durata reparației.

Fondurile istorice au fost îmbogățite cu noi exponate donate prepoderent de populația raionului Cantemir. Peste 20 de standuri relevă date și documente despre istoria orașului și a raionului, viața și activitatea domnitorului și cărturarului Dimitrie Cantemir, o secție a fost consacrată războiului de pe Nistru pentru Independența Republicii Moldova din primăvara anului 1992 unde au participat mai bine de 300 de locuitori ai raionului Cantemir.

În muzeu se regăsesc exponate de patrimoniu cultural imaterial: războiul de țăsut, lăicere, paturi, dulapuri, cuverturi, țoluri, broderii, croșetări, perne decorative cusute manual, diverse obiecte de meșteșugărit caracteristice zonei.

În evidența patrimoniul cultural al muzeului sunt următoarele tipuri de exponate :

 1. Pictură – 1
 2. Artă decorativă – 24
 3. Nomismatică – 157
 4. Documente – 61
 5. Fotografii – 403
 6. Înregistrări audio și video – 1
 7. Etnografie – 196
 8. Cărți, maniscrise tipărite – 15
 9. Periodice – 270
 10. Mobilier – 17

11.Filatelie – 32

TOTAL – 1170 de exponate.

 


Muzeul de Istorie Etnografie și studierea Ținutului natal, satul Tartaul Cantemir

Scurt istoric

Muzeul de Istorie Etnografie și studierea Ținutului natal satul Tartaul este primul muzeu din raionul Cantemir fondat la 9 mai 1989. Muzeul și-a început activitatea în incinta școlii medii din s.Tartaul, raionul Cantemir. La data de 25 aprilie 2008 muzeul a fost transferat în incinta școlii vechi din localitate, aplasată în centrul satului Tartaul, unde se află pănă în prezent. Colecțiile muzeului sunt expuse în sălile spațioase ale edificiului.

Inițiatorul muzeului a fost dl Tabureanu Andrei, profesor de istorie, susținut  de colectivul pedagogic al școlii din s.Tartaul. O contribuție deosebită la înființarea muzeului l-au  avut și locuitorii satului care au donat obiecte de uz gospodăresc, piese pentru război de ţesut, monete ș.a.

Primele materiale au constituit suportul primei expoziții etnografice organizată cu ocazia deschiderii instituțirei la data de 9 mai 1989, iar la momentul actual  muzeul dispune de un patrimoniu variat de peste 5000 de exponate.

În muzeu sunt expuse vestigii ale trecutului ce  confirmă o mărturie elocventă a modului de trai, a muncii manuale şi vieţii culturale a băstinaşilor.

Anual muzeul de Istorie Etnografie și studierea Ținutului natal, satul Tartaul Cantemir este vizitat de peste 1800 persoane.

Muzeul participă activ la concursurile republicane a muzeelor cu tematică militară şi militar-patriotică.

În evidența patrimoniul cultural al muzeului sunt următoarele tipuri de exponate 1.Nomismatică – 1464

2.Arhiologie – 3

3.Fotografii – 157

4.Etnografie – 1097

5.Obiecte de cult – 104

6.Vestimentație și accesori – 163

7.Instrumente muzieale – 32

8.Mobilier – 17

9.Arme și armuri – 46

10.Documente – 7

 1. Altele – 1925

TOTAL – 5015 de exponate.

+
Plan

Se actualizează

+
Rapoarte

Se actualizează

+
Structura

Se actualizează

+
Activități
Pentru deficiențe de vedere
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYAlb negru WAYLinkuri WAY