Vicepreşedinţii raionului

În conformitate cu Decizia Consiliului raional nr.03/43, din 19.12.2019,

 Vicepreşedinţii  raionului exercită următoarele atribuţii:

   Vicepreședinții raionului exercită atribuțiile stabilite de președintele raionului și poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.      

 

DL PUPĂZAN EMIL, vicepreşedinte al raionului, responsabil de promovarea  şi implimentarea reformelor în domeniul economic al raionului, participă la elaborarea strategiei raionale de dezvoltare socio-economică și îndeplinește următoarele sarcini și atribuții:  

     coordonează activitatea

direcţiei agricultură,economie şi relaţii funciare, inclusiv:

    serviciul economie;

    serviciul funciar

conduce activitatea comisiilor  (consiliilor) raionale:

1.       Comisia raională pentru protecţia consumatorului;

2.       Comisia de licitaţie a bunurilor;

3.       Consiliul economic ;

4. Comisia pentru asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, monitorizarea procesului de achiziţie a grîului alimentar şi   asigurarea necesităţilor populaţiei cu  pîine;

5.  Comisia pentru  recepţionarea şi  distribuirea ajutoarelor umanitare;

   –  organizează şi supraveghează pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi economice;

   -participă la şedinţele consiliului raional;

   -participă la zilele primarului , ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu;

   -organizează şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, alte activităţi de instruire şi educaţie, legate de dezvoltarea domeniului economic;

  -asigură întocmirea documentelor, materialelor analitice şi a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului raional, altor acte şi proiecte de acte privind dezvoltarea economică a raionului;

   -prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a direcţiei,  serviciilor din subordine;

     – analizează propunerile şi amendamentele formulate în procesul  examinării proiectelor de decizii ale Consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

    -coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

    -exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia,  la rugămintea sau în absenţa acestuia, inclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

     -asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme  economice;

   -întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

 – contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi în organele administraţiei publice locale;

  – primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste adresări, cereri;

  – examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

  – îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile Consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului .

 

          DL MIHAESCU IURIE, vicepreşedinte al raionului, responsabil de promovarea   

  reformelor în domeniul culturii, asistenţei  sociale şi protecţie a familiei a  

  raionului, participă la elaborarea strategiei raionale de dezvoltare socio-economică și îndeplinește  următoarele sarcini și atribuții;

       coordonează activitatea

        direcției asistenţă socială şi protecţie a familiei;

    instituţiei medico-sanitare publice ,,Spitalul Raional Cantemir ”;

    instituţiei medico-sanitare publice ,,Centrul de Sănătate Cantemir”;

    instituţiei medico-sanitare publice ,,Centrul de Sănătate Baimaclia”;

    instituţiei medico-sanitare publice ,,Centrul de Sănătate Goteşti”;

    instituţiei medico-sanitare publice „Centrul de Sănătate Ciobalaccia”;

    instituţiei medico-sanitare publice ,,Centrul de Sănătate Cociulia”;

     secției cultură și turism.

          conduce activitatea comisiilor  (consiliilor) raionale:

   1.Comisia extraordinara pentru sanatate publica;

   2. Comisia pentru  combaterea traficului de fiinţe umane;

   3. Comisia pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate;

   4. Consiliul pentru protecţia drepturilor copilului aflat în dificultate;

   5. Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Spitalul Raional Cantemir ”;

   6.Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Cantemir”;  

   7.Consiliul de administraţie a IMSP,,  Centrul de Sănătate Goteşti”;

   8. Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Ciobalaccia”;

  9.Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Baimaclia”;

  10.Consiliul de administraţie a IMSP, ,,Centrul de Sănătate Cociulia”;

  11. Comisia pentru trecere în evidenţa militara a premilitarilor, recrutare-încorporare ;

  12.Consiliul consultativ pentru turism;

  13. Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate;

-organizează şi supraveghează  pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi social-culturale;

-participă la şedinţele consiliului raional;

-participă la zilele primarului , ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu;

-organizează şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, alte activităţi de instruire 

legate de dezvoltarea  domeniului cultură , asistenţa  socială şi protecţie a familiei;

   -asigură întocmirea documentelor , materialelor analitice şi  a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului Raional , altor acte şi proiecte de acte privind dezvoltarea socială a raionului;

    -analizează propunerile şi amendamentele formulate în procesul examinării proiectelor de decizii ale Consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului pe domeniile care le coordonează;

   -prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor din subordine;

    -coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

      -exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

     -asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme  sociale;

      -întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

    -contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi  în organele administraţiei publice locale;

     -primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste  adresări, cereri;

    – examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

    – îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului .

DL.  CIOBANU ANDREI, vicepreşedinte la raionului, responsabil de promovarea reformelor în  domeniul  construcţiilor , serviciilor comunale,  gospodării drumurilor şi transportului, participă la elaborarea strategiei raionale de dezvoltare socio-economică și îndeplinește următoarele sarcini și atribuții:  

     coordonează activitatea

    direcţiei construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională;

conduce activitatea comisiilor  (consiliilor) raionale:

 1.Comisia pentru acordarea indemnizaţiei unice pentru conectarea la conducta de  gaze naturale a unor categorii de populaţie;

 2. Comisia raionale  pentru organizarea  transportului rutier  de  persoane  prin  servicii  regulate ;

 3. Consiliul  arhitectural -urbanistic;

 4. Comisia pentru acordarea undemnizației unice de procurare a spațiului locativ și recionstrucția caselor vechi unor categorii de cetățeni;

5. Consiliul de administraţie al ÎM ,,Biroul de Producere și Proiectare pe lângă Consiliul raional Cantemir,,; 

     -organizează şi supraveghează  pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi ;

   -participă la şedinţele consiliului raional;

   – participă la zilele primarului ,ziua subdiviziunilor consiliului raional în unităţile administrativ-teritoriale   de nivelul unu;

   -asigură întocmirea documentelor , materialelor analitice şi  a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului Raional , altor acte şi proiecte de acte privind monitorizarea şi  implimentarea proiectelor investiţionale de infrastructura;

   -analizează propunerile şi amendamentele formulate în procesul examinării proiectelor de decizii ale consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

   -prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor din subordine;

   -coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

    -exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

   -asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme ce ţin de domeniul investiţional şi infrastructural precum şi social-cultural a raionului ;

   -organizează şi supraveghează  pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi social-culturale;

      -coordonează colaborarea cu  sectorul asociativ  şi organizaţiile  sindicale ;

    -întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

    -contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi în organele administraţiei publice locale;

    -primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste adresări, cereri;

   -examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

   -îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului .