Consiliul raional Cantemir anunță concurs pentru deservirea rutelor
raionale Cantemir – Lărguța, Cantemir – Șamalia. Agenții
transportatori care intenționează să participe la concurs se vor adresa
la Comisia raională, tel-0273-23158 (Nicolae Butuc).

Imprimare