ÎN ATENȚIA UTILIZATORILOR PAGINII WEB A CONSILIULUI RAIONAL

Unitatea de audit intern este o s structură autonomă din cadrul aparatului preşedintelui raionului Cantemir.
Auditorul intern  are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
– acordă consultanţă conducerii Ministerului cu privire la procesele de management al riscurilor ṣi de control ṣi oferă recomandări privind îmbunătăţirea eficacităţii acestora, generând valoare adăugată și îmbunătățind activităţile întregii entităţi.
– asigură consilierea conducerii privind buna funcţionare a sistemelor de management şi control din cadrul entităţii;
– efectuează activităţi de audit public intern în vederea evaluării dacă sistemul de management financiar şi control al entităţii este transparent şi conform cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Cu deosebită consideraţie                     Svetlana PATRAMAN

                                                               auditor intern, specialist

                                                              Aparatul Preşedintelui r. Cantemir

                                                              Tel.0273-22-0-19; 078609187

Imprimare