Anunț consultări publice Direcția Finanțe

55

Anunț consultare publică executarea bugetului APL II anul 2022

Anunț consultare publică alocare surse fond de rezervă

Anunț consultare publică modificare buget APL II anul 2023

Imprimare