Anunț consultări publice Direcția Generală Învățământ

48

Anunț consultări transmiterea bunurilor DGÎ

Anunț consultării atrbuirea categoriei instituției și claselor de salarizare a cadrelor de conducere, 2023

Ordin CONSULTĂRI PUBLICE.signed

Imprimare