Arhiva decizii consiliul raional

Decizii, sedinta extraordinara din 11.05.18

                                                                                                Anexă la decizia consiliului  raional                                 nr.03/02-XXVI  din  11.05.2018            Notă informativă la proiectul deciziei  privind modificarea deciziei        consiliului raional Cantemir „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în  a doua lectură pe anul 2018”           Proiectul deciziei este elaborat

Decizii, sedinta CR, 08.05.2018

                                                    Anexa nr. 3                                                                            la Decizie Consiliului raional Cantemir                                                                     nr. 03/       -XXVI din 08.05.2018 ACORD-CADRU DE FINANŢARE   Încheiat între: 1. Raionul Cantemir, prin Consiliul raional Cantemir; Republica Moldova, or.Cantemir, str. Trandafirilor,2  cod de înregistrare fiscală 1007601010275, în calitate de beneficiar pentru proiectul

CR 25-01-18 Decizii

 

Decizii sedinta CR, 07.12.17

D E C I Z I E nr.08/34-XXVI                                                                                           din 07.12.2017 or. Cantemir           Despre demersul   Î.M. ,,Moldcell” SA cu   privire la rezilierea contractului de locaţiune               În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din

Decizii sedinta CR, 07.12.17

D E C I Z I E nr.08/43  - XXVI                                                                                           din 07.12.2017                                                              or. Cantemir Cu privire la trecerea în evidenţă militară a  cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 2002 şi de vîrstă mai mare ce anterior

Decizii sedinta CR, 07.12.17

D E C I Z I E nr.08/43  - XXVI                                                                                           din 07.12.2017                                                              or. Cantemir Cu privire la trecerea în evidenţă militară a  cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 2002 şi de vîrstă mai mare ce anterior

Decizii sedinta CR, 07.12.17(II)

D E C I Z I E       nr. 08/20  - XXVI                                                                               din 07.12.2017  or. Cantemir     Cu privire la Programul de repartizare    a Fondului Rutier pe raionul Cantemir    pentru anul 2018      În temeiul art. 43 din Legea privind
Pentru deficiențe de vedere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY