Arhiva decizii consiliul raional

Decizii, sedinta extraordinara, 11.02.2016

Republica Moldova                                      Республика Молдова Consiliul Raional                                               Районный Совет Cantemir                                                            Кантемир     D E C I Z I E   or. Cantemir nr.01/15-XXVI                                                                                                         din  11.02.2016                                                                                                                   Cu privire la coordonarea modificărilor la divizul de venituri şi cheltuieli ( business- planului) IMSP  Centrul de Sănătate Baimaclia  pe anul 2015               În temeiul

Decizii, sedinta extraordinara din 11.02.2016

Republica Moldova                                      Республика Молдова Consiliul Raional                                               Районный Совет Cantemir                                                            Кантемир     D E C I Z I E   or. Cantemir nr.01/15-XXVI                                                                                                         din  11.02.2016                                                                                                                   Cu privire la coordonarea modificărilor la divizul de venituri şi cheltuieli ( business- planului) IMSP  Centrul de Sănătate Baimaclia  pe anul 2015               În temeiul

Elaborarea proiectelor de decizie

Elaborarea  proiectelor de decizie     Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face  şi preşedintele raionului. Preşedintele raionului poate  participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.  Proiectele

Şedinţa extraordinară nr.07 din 13.07.2012

D E C I Z I E nr.07/01-XXV din  13.07.2012 Cu  privire  la  organigrama, structura şi statele  de  personal  ale  aparatului  preşedintelui raionului, direcţiilor  şi  altor subdiviziuni  din subordinea  consiliului  raional   D E C I Z I E nr.07/02-XXV din  13.07.2012 Despre modificarea deciziei nr. 06/02 –XXV din

Şedinţa extraordinară nr. 06 din 06.07.2012

D E C I Z I E nr.06/01-XXV din  06.07.2012  Despre decizia Curţii de Apel Cahul nr.05-3r-154-03022012 din 10.04.2012 D E C I Z I E nr.06/02-XXV din  06.07.2012 Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2012. D E C I Z I E nr.06/03-XXV din  06.07.2012 Despre comisia

Şedinţa ordinară nr. 05 din 28.06.2012

D E C I Z I E nr.05/01  -XXV  din 28.06.2012       Cu privire la eliberarea dlui Ştegan Zaharia din funcţia de preşedinte al raionuluiD E C I Z I E nr.05/02  -XXV din 28.06.2012  Cu privire la  alegerea preşedintelui

Şedinţa extraordinară nr.04 din 25.05.2012

D E C I Z I E nr.04/01-XXV din   25.05.2012  Cu  privire la alegerea vicepreședintelui raionului  D E C I Z I E nr.04/02-XXV din  25.05.2012   Cu  privire  la  organigrama, structura şistatele  de  personal  ale  aparatului  preşedintelui raionului, direcţiilor 

Şedinţa extraordinară nr.03 din 22.03.2012

decizii aprobate în cadrul şedinţei

Şedinţa extraordinară nr.02 din 03.03.2012

decizii aprobate în cadrul şedinţei

Şedinţa extraordinară nr. 01 din 12.01.2012

deciziile aprobate în cadrul şedinţei
Pentru deficiențe de vedere
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYAlb negru WAYLinkuri WAY