Ședința ordinară din 24.03.2022

55

01-01 Cu privire la activitatea aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2021 şi sarcinile pentru anul 2022

01-02 Cu privire la examinarea sesizării nr.04-06/983 din 21 februarie 2021 al Inspectoratului de Integritate a Autorității Naționale de Integritate a Republicii Moldova

01-03 Cu privire la numirea în funcție de șef IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia, pe perioadă determinată

01-04 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului local de nivelul II conform rezultatelor anului 2021

01-05 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir

01-06 Cu privire la participarea în cadrul Proiectului Investițional„Abordarea schimbărilor climatice prin Acordarea libertății energetice în Parteneriatul Estic din Republica Moldova prin instalarea a trei Centrale Solare la trei instituții subordonate Consiliului raional Cantemir și preluarea experienței din Lituania”

01-07 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare conform încheierilor executorilor judecătorești

01-08 Cu privire la acceptarea direcționării bugetului Partenerului Consiliul orășenesc Vilkovo Ucraina și asigurarea achitării contribuției din partea Consiliului Raional Cantemir în valoare de 17 360.55 EUR în cadrul proiectului „Escapeland – Dezvoltarea și promovarea în comun a turismului activ în Bazinul Mării Negre”

01-09 Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.06/03-XXVII din 09.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2022”

01-10 Cu privire la coordonarea contractelor de acordare a asistenţei medicale (de prestarea a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală a Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir cu CNAM pe anul 2021

01-11 Cu privire la aprobarea statului de personal al Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionulul Cantemir, statului de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale suplimentare (cont special) pe anul 2022

01-12 Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (business-plan) ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir pe anul 2022

01-13 Cu privire la modificarea anexei nr.03 la decizia consiliului raional nr. 03/24-XXVII din 19.12.2019 Cu privire la constituirea Consiliului de Administrare al Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir

01-14 Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a aparatului de ultrasonografie din gestiunea IMSP CS Cociulia în gestiunea IMSP Spitalul raional Cantemir

01-15 Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe a IMSP Spitalul Raional Cantemir

01-16 Cu privire la casarea unității de transport, proprietate a Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Cantemir

01-19 Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Instituției Publice Liceul Teoretic „D. Cantemir” or. Cantemir

01-20 Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Instituției Publice Gimnaziul „P. Wiszniowska” Vișniovca

01-21 Cu privire la transmiterea volumelor de lucrări capitale îndeplinite în perioada 2013-2021 a unor instituții publice de învățământ și majorării valorilor mijloacelor fixe

01-22 Cu privire la aprobarea raportării instituției de învățământ la categoria instituției şi atribuirea clasei de salarizare pentru conducătorii instituţiilor de învăţământ din raionul Cantemir, pentru anul financiar 2022

01-23 Cu privire aprobarea statului de personal al Serviciului de Asistență Psihopedagogică din subordinea direcției generale învățământ

01-24 Cu privire la aprobarea statului de personal al Direcției Generale Învățîmânt

01-25 Cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr.2 la decizia nr. 05/08-XXVII din 30.09.2021 „Cu privire la stabilirea districtelor școlare și desemnarea școlilor de circumscripție pentru instituțiile publice de învățământ din raion”

01-26 Cu privire la executarea deciziilor Consiliului raional,adoptate pe parcursul anului 2021, privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe ale instituțiilor publice de învățământ din raionul Cantemir

01-27 Cu privire la acordul deschiderii și înregistrării serviciului de asistență parentală profesionistă Hanganu Vasile și Hanganu Ana s. Iepureni com. Cania r. Cantemir

01-28 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social ,,Asistență personală” și a Standardelor minime de calitate pe lîngă Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir

01-29 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 03/37-XXVII din 29.05.2020

01-30 Cu privire la acordul de parteneriat încheiat între Consiliul raional Cantemir, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie Familiei Cantemir şi Asociaţia Obştească Parteneriatul Aachen Moldova

01-31 Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir

01-32 Cu privire la aprobarea statului de personal al Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir

01-33 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir

01-34 Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului îngrijire socială la domiciliu

01-35 Cu privire la promovarea în funcție de șef secție cultură și turism.

01-36 Cu privire la aprobarea salariului dlui Sergiu TODERICI, șef secție cultură și turism

01-37 Cu privire la aprobarea salariului dnei Tatiana CECHIR, șef direcție generală învățământ

01-38 Cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată cu dna Olga HÎȚU, șef IMSP CS Cantemir

01-39 Cu privire la numirea în funcția de șef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir pe perioadă determinată

01-40 Cu privire la atribuirea unei noi trepte de salarizare domnului Sergiu BUTUC, șef direcție asistență socială și protecție a familiei

01-41 Cu privire la acordul Consiliului raional vizând privatizarea spațiului locativ ( casă de locuit individuală) amplasat în satul Cania, raionul Cantemir, proprietate a Consiliului raional Cantemir

01-42 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului de Istorie, or.Cantemir

01-43 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului de Istorie și Etnografie din s.Tartaul

01-44 Cu privire la modificarea deciziei nr.03/27-XXVII din 24.06.2021

01-45 Cu privire la executarea deciziei nr.07/08-XXVII din 10.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea Programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2021”

01-46 Cu privire la executarea deciziei nr.07/09-XXVII din 10.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație pe anul 2021

01-47 Cu privire la aprobarea hotărârii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.01 din 03.03.2022

01-48 Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cantemir, primăvara-vara 2022

01-49 Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în trimestrul IV, anul 2021

01-50 Cu privire la prelungirea împuternicirilor reprezentantului Consiliului raional în instanțele de judecată

01-51 Cu privire la executarea deciziei consiliului raional nr. 07/12-XXVII din 19.12.2020 Cu privire la programul de activitate a subdiviziuniilor Consiliului raional și al aparatului președintelui raionului pe anul 2021 și deciziei nr.05/33-XXVII din 30.09.2021 Cu privire la programul de activitate a subdiviziuniilor Consiliului raional și al aparatului președintelui raionului pe semestrul II, anul 2021

01-52 Cu privire la modificarea deciziei nr.03/49-XXVII din 19.12.2019,,Cu privire la acordraea indemnizației consilierilor raionali pentru fiecare zi de participare la ședințele consiliului raional și alocarea surselor financiare pentru desfășurarea acestora”

01-53 Cu privire la delegarea unor atribuții

01-54 Cu privire la examinarea demersului Î.I.,,Volînschi Anastasia”, despre refuzul de luare în locațiune a unui spațiu

01-55 Cu privire la modificarea și completarea deciziei nr. 08/23-XXVI din 07.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea Planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020 al administraţiei publice locale de nivelul II Cantemir

01-56 Cu privire la examinarea interpelării consilierilor raionali, dlor CULUCOVSCHI Pavel, MURANEVICI Dumitru

01-57 Cu privire la executarea deciziei nr. 05/34-XXVII din 30.09.2021 cu privire la procurarea bunului imobil – garaj pentru reparația transportului școlar și lot de teren aferent.

Imprimare