Ședința ordinară din 15.12.2022

78

Decizii adoptate:

1- Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cantemir

2- Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Baimaclia

3- Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cociulia

4- Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Gotești

5- Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în prima lectură pe anul 2023

6- Cu privire la modificarea și completarea deciziei consiliului raional nr.06/03-XXVII din 09.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2022”

7- Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2023

8- Cu privire la aprobarea programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2023

9- Cu privire la conferirea titlului ,, cetățean de onoare al raionului”

10- Cu privire la aprobarea hotărârii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.3 din 30.11.2022

11- Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 2007 şi de vârstă mai mare ce anterior nu au fost luaţi la evidenţă militară,locuitori ai raionului Cantemir

12- Cu privire la aprobarea corectării în decizia consiliului raional nr.06/29-XXVII din 09.12.2021Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional ,,Cea mai modernă, mai salubră și mai amenajată localitate”

13- Cu privire la totalurile concursului raional ,,Cea mai modernă, mai salubră și mai amenajată localitate”

14- Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului raional nr.01/30-XXVII din 24.03.2022,,Cu privire la acordul de parteneriat încheiat între Consiliul raional Cantemir, direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir și Asociația Obștească Parteneriatul Aachen Moldova”

15- Cu privire la acceptarea transmiterii cu titlu gratuit a bunului imobilul de la Asiociația Obștească Parteneriatul Aachen Moldova în gestiunea Direcției asistență socială și protecția familiei Cantemir

16- Cu privire la completarea deciziei Consiliului raional nr.04/03-XXVII din 07.10.2022 Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.02/19-XXVII din 23.06.2022 Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei direcție asistență socială și protecție a familiei Cantemir

17- Cu privire la acordul consiliului raional pentru vânzarea prin licitaţie a unității de transport aflate în gestiunea DASPF Cantemir

18- Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe a instituțiilor subordinate secției cultură și turism

19- Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe a aparatului președintelui raionului

20- Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a Instituțiilor Publice de învățământ din raionul Cantemir și a instituțiilor extrașcolare subordinate direcției generale învățământ

21- Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a direcției generale învățământ Cantemir

22- Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe a direcției finanțe Cantemir

23- Cu privire la transmiterea volumelor de lucrări capitale îndeplinite în perioada 2013-2022 a unor instituții publice de învățământ și majorării valorilor mijloacelor fixe

24- Cu privire la aprobarea graficului concediilor anuale plătite pentru anul 2023

25- Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea paginei web oficiale de internet a consiliului raional Cantemir

26- Cu privire la modificarea deciziei nr.06/06-XXVII din 09.12.2021 privind Lista drumurilor publice pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații pe anul 2022

27- Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de consiliul raional Cantemir în trimestrul III, anul 2022

28- Cu privire la aprobarea Programului de activitate al aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2023

29- Cu privire la aprobarea Programului de activitate al aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestrul I, anul 2023

30- Cu privire la aprobarea Programului de eleborare a proiectelor de decizii ale consiliului raional pentru anul 2023 și dispunerea consultărilor publice obligatorii a acestora

31- Cu privire la modificarea și completarea deciziei consiliului raional nr.03/43-XXVII din 19.12.2019 ,,Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului președintelui raionului”

32- Cu privire la modificarea deciziei nr.01/07-XXVII din 24.01.2020 “Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.01/01-XXVII din 21.11.2019 ,,Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate, stabilirea numărului de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate”

33- Cu privire la prelungirea împuternicirilor reprezentanților consiliului raional în instanțele de judecată

34- Cu privire la acordarea locuințelor sociale

35- Cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a bunurilor materiale ce constau în echipament IT cu ocazia implementării proiectului „Digitalizare educațională” pentru dotarea Instituție Publice Liceul Teoretic „D. Cantemir” or. Cantemir

36- Cu privire completarea deciziei nr.04/01-XXVII din 07 octombrie 2022 ,,Cu privire la acordarea indemnizației unice la expirarea mandatului consilierilor raionali”

37- Cu privire la examinarea demersului Secției Cultură și turism Cantemir despre transmiterea în comodat a edificiului Școala de Arte ,,Valeriu Hanganu” proprietate a Consiliului raional Cantemir

38- Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.02/18-XXVII din 213.06.2022 Cu privire la aprobarea structurii, organigramei, efectivului-limită și organigramei direcției generale învățământ Cantemir

39- Cu privire la modificarea anexei nr.04 la decizia consiliului raional nr. 03/24-XXVII din 19.12.2019 ,,Cu privire la constituirea Consiliului de Administrare al Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Cantemir”

Imprimare