Proiect de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului de activitate al aparatului președintelui raionului și al subdiviziunilor CR p/u anul 2023”

35

Anexa nr. 1 Aparatul Președintelui, anul 2023

Anexa nr.2 Direcția Finațe, anul 2023

Anexa nr.3 DCGCDLR, anul 2023

Anexa nr.5 DGÎ, anul 2023

Anexa nr.7 SCT, anul 2023

Imprimare