Proiect de decizie ”Cu privire la aprobarea Programului de activitate al aparatului preşedintelui raionului şi al subdiviziunilor CR p/u sem. I, anul 2023”

42

Anexa nr 1 Aparatul Președintelui, plan sem 1, 2023

Anexa nr.2 Direcția Finanțe, plan sem I, 2023

Anexa nr.3 DCGCDLR, plan sem I, 2023

Anexa nr.5 DGÎ, plan sem I, 2023

Anexa nr.7 SCT, plan sem I, 2023

Imprimare