CONSULTARI PUBLICE, catre sedinta CR din decembrie 2022

156

Proiect de decizie Cu privire la completarea deciziei Consiliului raional nr. 04/03-XXVII din 07.10.2022 DASPF

Proiect de decizie Cu privire la mersul executării deciziei consiliului raional nr. 01/30-XXVII din 24.03.2022 DASPF

Proiect de decizie Cu privire la acceptarea transmiterii cu titlu gratuit a bunului imobil de la AO Parteneriatul Aachen Moldova în gestiunea DASPF Cantemir.

Proiect de decizie Cu privire la casarea unei unități de transport DASPF


Proiect de decizie Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în prima lectură pe anul 2023

Proiect de decizie Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2023


Proiect de decizie Cu privire la examinarea demersului Secției Cultură și turism Cantemir despre transmiterea în comodat a edificiului Școala de Arte ,,Valeriu Hanganu” proprietate a Consiliului raional Cantemir

Proiect de decizie Cu privire la prelungirea împuternicirilor reprezentanților consiliului raional în instanțele de judecată și aprobarea conținutului procurii


Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2023

Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pe anul 2023


Proiect de decizie Cu privire la desfășurarea activităților de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor Republicii Moldova


Proiect de decizie Cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a bunurilor materiale ce constau în echipament IT

Proiect de decizie Cu privire la acordarea premiului anual

Proiect de decizie Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anual plătite pentru anul 2023

Anexa nr.02 la proiectul de decizie Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anual plătite pentru anul 2023

Proiect de decizie Cu privire la modificarea raportului de serviciu a funcționarului public

Proiect de decizie Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în trimestrul III al anului 2022

Proiect de decizie Cu privire la modificarea deciziei nr. 01/07-XXVII din 24.01.2020

Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Programului de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru sem I, anul 2023

Proiect de decizie Cu privire la aprobarea Programului de elaborare a deciziilor consiliului raional pentru anul 2023

Proiect de decizie Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Cahul nr.1304/OT2-515 din 31.10.2022

Proiect de decizie Cu privire la modificarea și completarea deciziei consiliului raional nr.03/43-XXVII din 19.12.2019 ,,Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului președintelui raionului”


Proiect de decizie Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a IMSP CS Cantemir

Proiect de decizie Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a IMSP CS Cociulia

Proiect de decizie Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a IMSP CS Baimaclia


Ordin, consultări publice, 24.11.2022

Proiect de decizie Cu privire la casarea bunurilor ale unor Instituții Publice de învățământ DGÎ

Proiect de decizie Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe ale DGÎ Cantemir

Proiect de decizie Cu privire la transmiterea volumelor de lucrări capitale îndeplinite în perioada 2013-2022 a unor instituții publice de învățământ și majorării valorilor mijloacelor fixe DGÎ


01. Decizie executarea deciziei nr.01.30-XXVII

02. Decizie transmiterea cu titlu gratuit

03. Decizie modificarea structurii, efectivului-limita

04. Casare unitate transport

Anunt privind intenția de elaborare a proiectului de decizie executarea deciziei

Anunt privind intenția de elaborare a proiectului de decizie modificarea statelor

Anunt privind intenția de elaborare a proiectului de decizie casarea autoturismului

Anunt privind intenția de elaborare a proiectului de decizie transmiterea cu titlu gratuit


Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe a Instituților Secției Cultură și Turism Cantemir

Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate Secția Cultura și Turism Cantemir

Prin prezenta, Secția Cultură și Turism solicită casarea mijloacelor fixe

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie


Anexa nr 2 anul 2023

Anexa nr 4 anul 2023

Anexa nr 8 anul 2023

Anexa nr.3 anul 2023

Anexa nr.5 anul 2023

Anexa nr.6 anul 2023

Anexa nr.9 anul 2023

Anexa nr.10 anul 2023

Anexa nr1 anul 2023

Anexa nr7 anul 2023

Anunt Cons. publică aprob. buget lect I an. 2022 (3)

Anunt Cons. publică aprob. Buget lect II an. 2022 – Copy (3)

Decizia-I lectura

Decizia-II lectura

Nota explicativă pe anul 2023

Tabelul nr.1

Tabelul nr.2

Imprimare