1.Proiect dec.  pregătire către sezonul rece 2023-2024.

Nota pregătirea economiei și sfera socială sezon rece 2023-2024

2.Proiect de decizie executarea bugetului, semestrul I  2023.

Nota informativă executarea buget,  semestrul I 2023.

Forma Fe-009 30.06.2023(executarea buget sem.I 2023).

Forma Fe-010 30.06.2023 (executarea buget sem.I 2023).

Tabel nr.1 la decizia executarea buget pe I sem. anul 2023.

3.Proiect de decizie cu privire la rezultatele anului de studii 2022-2023..

4.Proiectul de decizie cu privire la aprobarea rețelei de școli și numărului de clase și elevi pentru anul de studii 2023-2024.

5.Proiect de decizie cu privire la stabilirea districtelor școlare și școlilor de circumscripție pentru anul de studii 2023-2024.

6.Proiectul de decizie cu privire la valorificarea surselor financiare alocate din componenta raională în anul 2023, sem I

7.Proiectul de decizie cu privire la deschiderea unei singure clase a X-a în IPLT ,,N. Mihai”, s. Ciobalaccia.

8.Proiectul de decizie cu privire la acceptarea cu titlu gratuit a bunurilor din proprietatea statului în proprietatea APL II.

9.Proiect decizia alocarea surselor din Fondul de  Rezervă.

11.Proiect decizie Ziua Lucratorilor din Agricultură si Industria Prelucrătoare 2023.

12.Proiect decezie privind modificarea deciziei aprobarea bugetului pentru anul 2023

Notă proiect decicizie modif. buget .

13.Proiect decizie desemnarea candidaților din partea CR în CEC niv.II la alegeri locale generale.

14.Proiect de decizie transmiterea în locațiune a unui spațiu prin negocieri directe..

15.Proiect de decizie privind aprobarea taxei de instruire în IP ,,Școala de Arte” ..

16.Proiect de decizie privind aprobarea normei didactice pentru cadrele de conducere a IP  Scoala de Arte ,,Valeriu Hanganu”.

17.Proiect de decizie aprobarea Programului raional de Imunizări anii 2023-2027.

18.Proiect de decizie privind aprobarea Programului teritorial de prevenire și control a bolilor netransmisibile pe anii 2023-2027.

19. Proiect de decizie deschiderea CCTF Axenti Chioselia.

22.Proiect dedecizie privind modificarea Programului Fondul Rutier .

23.Proiect dedecizie privind modificarea Listei drumurilor .

24.Proiect de decizie privind mersul executării deciziilor CR cu termen lungă durată.

25. Proiect de decizie privind executarea deciziei,,Cu privire la Programul de activitate al aparatului preşedintelui raionului și a subdiviziunilor consiliului raional  pentru  semestrul I , anul 2023.

Anexă execut plan aparat sem.I 2023.

Raport de activitate pentru semestrul I,anul 2023 al DASPF.

26.Proiect de decizie termen de control trim II 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimare