La 03 iunie 2024, Transparency  Internațional – Moldova a organizat o activitate informativă la subiectul ,,Dezinformare în bază de gen’’, care s-a desfășurat în sala de ședință et.VI, Consiliul Raional Cantemir. Doamna Lilia ZAHARIA-CRAVCENCO, directoare executivă și formatoare  a prezentat fenomenul deepfakes și tehnici de identificare a falsului informațional în Internet. La training au participat angajații din subdiviziunile Consiliului Raional, bibliotecile publice teritoriale. Participanții au fost informați despre dezinformarea pe bază de gen, răspândirea de informații și pașii ce urmează a fi făcuți pentru combaterea acesteia.   

Imprimare