În contextul declarării, în RM, a anului 2022 anul Recunoștinței față de veteranii de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea Integrității și Independenței Republicii Moldova, Guvernul, de comun acord cu Parlamentul, Uniunea Veteranilor de război din țară, a organizat o întrunire la Cantemir cu participanții la acțiunile de luptă în războaiele de pe Nistru, din Afganistan și la lichidarea avariei de la Cernobâl, la care au luat parte oficiali de la Guvern și Parlament, Ministerelor Apărării și Afacerilor Interne.

 Evenimentul a fost deschis de către președintele raionului, Anatoli Ichim, care a ținut să asigure asistența că autoritățile din teritoriu își onorează obligațiunile față de veteranii de război, anumite acțiuni în acest sens fiind menționate de către vicepreședintele raionului, Iurie Mihăescu.

 În continuare, Nicolae Gârbu, șeful Biroului relații cu veteranii de război al Cancelariei de Stat, a reiterat că “toate acțiunile de ultimă oră ale autorităților publice centrale, ale factorilor de decizie sunt orientate spre susținerea veteranilor. Aceste activități sunt în semn de apreciere a meritelor deosebite ale veteranilor, care au participat la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, dar și în legătură cu împlinirea, la 2 martie 2022, a 30 de ani de la începutul acțiunilor de luptă de pe Nistru. Potrivit hotărârilor adoptate, Guvernul a elaborat un Program Național de acțiuni consacrate Anului Recunoștinței față de veteranii de război. Acesta cuprinde un șir de activități social-culturale și educaționale, inclusiv întâlniri ale veteranilor de război cu elevii din gimnazii și licee. Cheltuielile aferente implementării acțiunilor respective vor fi acoperite din bugetul de stat pentru anul 2022”.

 Cu discursuri succinte, dar și cu răspunsuri la întrebările parvenite din sală, au venit și dnii Boris Malcoci, deputat în Parlamentul RM, veteran de război, reprezentanții Ministerelor Apărării și MAI, Uniunii Veteranilor de război.

 Menționăm că în războiul de la Nistru din 1992 au participat cca 30 000 de persoane, dintre care, 301 de militari şi civili au murit, iar alţi 3 500 au fost răniţi. În prezent, în R.Moldova se află la evidență 25 746 de veterani.

 Programul național include un șir de alte acțiuni consacrate Anului recunoștinței față de veteranii de război, participanți la acţiunile de luptă pentru apărarea Integrităţii şi Independenţei R.Moldova, veteranilor războiului din Afganistan, participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl.  Oficialii de la Chișinău au subliniat încă o dată că „veteranii de război, decorați cu distincții de stat, au dreptul la alocații nominale, indiferent de faptul dacă sunt sau nu beneficiari de pensie sau alocație socială de stat, sau dacă au sau nu domiciliul în Republica Moldova”. Biroul Relații cu Veteranii a prezentat asociațiilor obștești ale veteranilor proiectul de modificare a unor acte normative, în contextul revizuirii cadrului normative cu privire la veteranii de război. Astfel, persoanelor care au participat la acţiuni de luptă, le sunt acordate următoarele drepturi conform art. 14 al Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani: – alocaţii lunare de stat; ajutor material anual; o călătorie (tur-retur) pe an cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale CSI cu o reducere de 50% a costului biletului de călătorie ori o călătorie gratuită la doi ani sau o compensaţie nominativă pentru călătoria cu transportul urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor), care se acordă la locul de reşedinţă de către autorităţile administraţiei publice locale din contul bugetului respectiv; călătorie gratuită cu toate mijloacele de transport urban de pasageri (cu excepţia taximetrelor), cu transportul auto în comun (cu excepţia taximetrelor), iar în localităţile săteşti – în limitele unităţii administrativ-teritoriale respective, precum şi cu transportul feroviar sau auto pe rutele suburbane; facilităţi fiscale conform prevederilor Codului fiscal; asistenţă medicală gratuită în condițiile legii; servicii de protezare dentară pentru veteranii celui de-al doilea război mondial, în modul stabilit de Guvern; bilete de tratament sanatorial gratuit o dată la trei ani; asigurare prioritară cu medicamente din loturile de ajutoare umanitare; protezare ortopedică şi asigurare cu articole protetico-ortopedice şi aparate auditive; indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă; plasare prioritară în instituţiile sociale, iar persoanele singure – la deservire la domiciliu; prioritate la beneficierea de servicii în instituţiile de deservire socială, de alimentaţie publică, în întreprinderile gospodăriei comunale, de exploatare a spaţiului locativ şi în transportul interurban; concediu de odihnă în perioada convenabilă, precum şi la concediu suplimentar neplătit pe un termen de până la 2 săptămîni; formare profesională şi reciclare gratuită în sistemul de stat prin intermediul oficiilor pentru utilizarea forţei de muncă de la locul de trai; asigurarea accesului liber în centrele speciale de reabilitare sau în complexele sportive pentru practicarea diferitelor genuri de sport; vizitarea gratuită a muzeelor în condițiile legii; prioritate la înscrierea în cooperativele de construcţie a locuinţelor, de construcţie şi exploatare a garajelor colective, a staţiilor de parcare şi deservire tehnică a mijloacelor de transport, în întovărăşirile pomilegumicole, la achiziţionarea materialelor pentru construcţia de locuinţe individuale şi căsuţe de vară; prioritate la beneficierea de servicii de telefonie, inclusiv la instalarea telefonului cu o reducere a taxei de 20%, achitarea plăţilor de abonament telefonic şi pentru convorbiri locale cu o reducere de 50%; indemnizaţie în caz de deces; organizarea funeraliilor gratuite, în condițiile legii; reduceri de 50% la folosirea parcărilor auto, cu acordul proprietarilor acestora.    Text și imagini: Ion Doru

Imprimare