Consiliul comunal Pleșeni, raionul Cantemir, a adoptat decizia Cu privire la aprobarea simbolurilor teritoriale ale comunei Pleșeni, a celor 3 sate din componența sa – Tătărășeni, Hănăseni și Pleșeni-, precum și a Regulamentului de utilizare a acestora. Simbolurile (autor – dr.Silviu-Andrieș Tabac, pictor – Andrei Gaidașenco) au fost compuse în baza chestionarelor heraldice, elaborate de savanți în domeniul istoriei, autentificate de primarul comunei, Oleg Boboc, a informațiilor oferite de săteni, consilieri, etnologi, originari din această comună, a unor studii de documente istorice de arhivă.

 Comuna Pleșeni este o comună din raionul Cantemir, din componența căreia fac parte satele Pleșeni, Hănăseni,Tătărășeni. Satul Pleșeni, sat reședință este așezat de-a lungul râului Tigheci la 16 km de centrul raional Cantemir. Documentar satul Pleșeni este atestat în anul 1805. Numele Pleșeni de pe râul  Tigheci nu apare în documente până în secolul XIX. În documentele istorice se atestă informația că la 5 iunie 1805, Divanul Moldovei ia o decizie de a despărți moșiile răzășești Hănăsenii de Pădure și Pleșeni. Satul Hănăseni este atestat pentru prima dată la 10 iunie 1742 într-o corespondență a lui Constantin Mavrocordat ca domn al Moldovei privitor la un eveniment tragic: tătarii au ucis câțiva săteni din Hănăseni. Numele celei de-a treia localități – satul Tătărășeni– apare în documente pentru prima dată în anul 1839, când a fost întocmit planul unui lot de pământ din ocina Tătărășeni, ce urma să fie transmis clerului bisericii din Pleșeni. De-a lungul istoriei, aceste 3 sate de răzeși au fost, cu  mici excepții, mereu împreună, fiind așezări pe aceiași moșie.

 Iată de ce, deloc întâmplător faptul că drapelul și stema celor trei localități au elemente comune – stejarii din faimoșii Codri Tigheci, căprioare, mistreți care-și au adăpost în Rezervația de Stat “Codrii Tigheci”, cu o suprafață de cca 2500 hectare, despre care vorbește în valoroasa sa operă, “Descrierea Moldovei”, marele nostru cărturar, savant și domnitor, Dimitrie Cantemir. Găsim aici și un arc de vânătoare, un ulcior de lut, acestea confirmând îndeletnicirile înaintașilor acestor așezări de răzeși, bravi oșteni ai lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

 Dorina Duca, secretarul Consiliului comunal Pleșeni, a declarat că prin această decizie, consilierii au aprobat simbolurile comunei, după cum urmează: stema și drapelul comunei Pleșeni; stema și drapelul satului Pleșeni, satului Hănăseni și stema și drapelul satului Tătărășeni, parte a aceleiași comune. Regulamentul aprobat prevede că stema și drapelul comunei și ale celor 3 sate se amplasează pe sediile și edificiile administrației publice locale, în birourile de serviciu ale funcționarilor publici, în gimnaziu, grădinițe, în alte încăperi publice ce aparțin acestor autorități. Oamenii din localitățile comunei sunt foarte mândri de stema și drapelul, care-i reprezintă pe deplin. De notat că în comuna Pleșeni s-au păstrat tradițiile și datinile populare, doinele și baladele, locuitorii ei mândrindu-se cu rapsozii populari Vera Bedru, Natalia Bolocan, Ion Rotaru, Ion si Tatiana Bejenaru, Mihai Leon, Stela Botez ș.a. În raion, dar și dincolo de hotare este cunoscută și apreciată activitatea de valorificare și promovare a creației populare de către ansamblul folcloric “Glia”(conducător – Natalia Bolocan).

 Îmbucurător faptul că tot mai multe localităţi din Republica Moldova îşi fac simboluri heraldice proprii. Reprezentanţii Comisiei Naţionale de Heraldică spun că până în prezent cca 70 de sate şi 30 de oraşe din ţara noastră şi-au creat simboluri proprii. De menționat că înregistrarea este gratuită, iar administraţiile locale suportă cheltuieli doar pentru elaborarea şi confecţionarea drapelului și stemei. Rostul acestora este să individualizeze localitatea şi să contribuie la crearea unei identităţi comune a tuturor locuitorilor. Comisia Heraldică a creat acest cadru ca oricine să poată crea, deși nu este obligatoriu.

 În final vom menționa că adoptarea simbolurilor comunei Pleșeni este un exemplu demn de urmat și pentru alte sate și comune din raion, care încă nu dețin simbolica localității.

    Ion Doru

Imprimare