Războiul al doilea mondial a început la 1 septembrie 1939, când trupele germane au invadat Polonia pe toată lungimea graniţei comune. Două zile mai târziu, Marea Britanie şi Franţa au declarat război Germaniei, iar treptat au intrat în conflict mai multe state, conflagrația mondială soldându-se cu cca 60 mln de vieți omenești, pagube materiale incomensurabile.

 Pentru fosta URSS, războiul a fost declanșat Operațiunea „Barbarossa”, termen folosit de conducerea Germaniei naziste pentru invadarea Uniunii Sovietice, iar scopul inițial al acțiunii a fost cucerirea Rusiei Europene și a Ucrainei.

 Germania a atacat URSS în dimineața zilei de 22 iunie 1941, primii care au intrat în lupte fiind trupele de grăniceri. Efectivul pichetului de grăniceri dislocat pe malul Prutului în preajma satului Stoianovca a opus o rezistență accerbă. Preț de câteva zile grănicerii au ținut piept atacurilor inamicului.

 În amintirea acelor zile de restriște, conducerea raionului Cantemir a organizat, la 22 iunie, depuneri de flori la Monumentul ostașilor căzuți în iunie-iulie 1941 (vezi imaginile), la fostul pichet de grăniceri de la Stoianovca, precum și la stela edificată pe teritoriul actualului sector al Poliției de Frontieră Stoianovca, în memoria celor 3 eroi ai fostei URSS-Constantinov, Buzâțkov și Mihalkov.

 În discursul său cu această ocazie, președintele raionului, Anatoli Ichim, a subliniat necesitatea păstrării memoriei acelor file de istorie, comemorarea celor căzuți pe câmpul. Orice război este o mare nenorocire pentru popoarele lumii, luptele fac jertfe omenești, pricinuiesc pagube materiale enorme, lasă în urmă durere și amar. De aceea, trebuie să nu dăm uitării lecțiile istoriei, să luptăm pentru menținerea păcii pe pământ.

Imprimare