Aprobat :

                                                                                               SEMNAT_Anatoli ICHIM    

                                                                                               preşedintele raionului Cantemir

                                                                                                „28”februarie”, 2021

 

G R A F I C U L

acţiunilor de nivel raional, planificate pentru luna martie, 2021.

 

Nr. d/o

Data desfăşurării acţiunii

Tipul acţiunii

Locul desfăşurării

Responsabil de organizarea acţiunii

Notă

1

2

3

4

5

6

1

01.03.2021

15.03.2021

22.03.2021

29.03.2021

 

Şedinţa operativă a preşedintelui raionului cu conducătorii serviciilor decentralizate.

Sala de şedinţe et. II

Ora 09.00

A. Ichim

 

2

01.03.2021

Ședința Comisiei Extraordinare Sănătate Publică

Sala de ședințe et.VI, ora 15.00

I.NMihăiescu

V.Balan

 

3

01.03.2021

Spectacol de deschidere a Festivalului raional al primăverii ,,Mărţişor-2021”( online)

Casa raională de Cultură, ora 17.00,

S.Toderici

 

4

02.03.2021

Miting de comemorare a ostaşilor căzuţi în conflictul armat din Transnistria

or.Cantemir, ora 9.00

S.Toderici

 

5

03.03.2021

10.03.2021

Concurs de atestare a cadrelor didactice din instituţiile şcolare şi preşcolare

Sala de şedinţe et. V

Ora 10.00

T.Manoli

 

6

09.03.2021

Audieri publice a proiectelor de decizii propuse spre ezaminare Consiliului raional în ședința ordinară din 25.03.2021

Sala de şedinţe et.II, ora 14.00

Conducătorii subdiviziunilor autor a proiectelor de decizii

 

7

09.03.2021

10.03.2021

Instruiri în domeniul Protecției Civile

Sala de şedinţe et.II,

I.Domenco

 

8

10.03.2021

Concert dedicat închiderii Festivalului ,,Mărțișor 2021,,                       ( online)

Casa raională de Cultură, căminele culturale, ora 17.00,

 

S.Toderici

 

9

11.03.2021

Ședința  Consiliului de administrație al DGÎ

Sala de şedinţe et.V a DGÎ

T.Manoli

 

10

12.03.2021

Mărțișorul copiilor(online)

Casa raională de Cultură, căminele culturale, ora 17.00

S.Toderici

 

11

16.03.2021

Instruiri în domeniul Protecției Civile

Sala de şedinţe et.II,

I.Domenco

 

12

17.03.2021

Ora lecturii: Topîrceanu Cheorghe, poet, prozator(135 ani de la naștere)

Biblioteca publică, ora 10.00

S.Toderici

 

13

17.03.2021

Instruirea continuă a asistenților sociali comunitari

Sala de şedinţe et.II,  ora 9.00

S.Butuc

 

14

17.03.2021

Comisia consultativă de specialitate agricultură, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

Sala de şedinţe et. II

Ora ________

A. Ichim

L.Ţurcanu

V.Balan

 

15

17.03.2021

Comisia consultativă de specialitate proble sociale

Sala de şedinţe et. II

Ora ________

A. Ichim

L.Ţurcanu

V.Balan

 

16

18.03.2021

Comisia consultativă de specialitate drept disciplină şi culte

Sala de şedinţe et. II

Ora _______

A. ICHIM

L.Ţurcanu

V.Balan

 

17

18.03.2021

Comisia consultativă de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare

Sala de şedinţe et. II

Ora ________

A. A.Ichim

L.Ţurcanu

V.Balan

 

18

22.03.2021

Şedinţa grupului de lucru  pentru organizarea  achiziţiilor publice prin Cererea Ofertelor de Preţ pentru deschiderea ofertelor la lucrări de întreţinere de rutină a drumurilor publice locale.

Sala de şedinţe et. II ora 11.00

E.Pupăzan

 

 

19

22.03.2021

Recital de poezie-Ziua mondială a poeziei.

Biblioteca publică, ora 10.00

S.Toderici

 

20

23.24.

03.2021

Supervizarea  asistenţilor sociali comunitari din r. Cantemir.

Sala de şedinţe et.II,  ora 9.00

S.Butuc

 

21

23.03.2021

25.03.2021

Supervizarea  lucrătorilor sociali comunitari din r. Cantemir.

Sala de şedinţe et.II, bir.217, ora 9.00

S.Butuc

 

22

25.03.2021

 

Instruiri în domeniul Protecției Civile

Sala de şedinţe et.II,

I.Domenco

 

23

23.03.2021

Campania națională de promovare a lecturii,,Să citim împreună, ediția a X-a, 2021(februarie-noiembrie)

Biblioteca publică, ora 10.00

S.Toderici

 

24

25.03.2021

Ședința ordinară a Consililiului raional

Sala de ședințe et.VI, ora 10.00

A.Ichim

L.Țurcanu

V.Balan

 

25

26.03.2021

Instruirea continuă cu APP/CCTF

Sala de şedinţe et.II, ,  ora 9.00

S.Butuc

 

26

29.03.2021

31.03.2021

Supervizarea  asistenților personali

Sala de şedinţe et.II, , ora 9.00

S.Butuc

 

27

30.03.2021

Seminar în cadrul zilei primarului.

Sala de şedinţe et.VI,

Ora 10.00

V.Balan

 

28

30.03.2021

Instruiri în domeniul Protecției Civile

Sala de şedinţe et.II,

I.Domenco

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu administraţie publică    SEMNAT   Victoria Balan          

 

 

Imprimare