La data de 12 aprilie curent, în conformitate cu Decizia Consiliului raional din 15.12.2022, despre conferirea Titlului onorific de ”cetățean de onoare al raionului Cantemir” și Deciziei din 23.03.2023 a Consiliului raional,  Cu privire la aprobarea  în redacție nouă a Statutului ,,Cetățean de onoare al raionului Cantemir”, în sala mică de ședințe a Consiliului raional, s-a desfășurat festivitatea de înmânare, de către președintele raionului, Anatoli ICHIM, a plachetei onorifice ,,Cetățean  de onoare al raionului Cantemir” următoarelor persoane: 

BUJAC Eufrosinia, profesor de matematică (1973-1982; 1987-1989), metodist, Inspectoratul Școlar Raional (1982-1987 ); director-adjunct, direcția generală învățământ (2003-2015), director-adjunct, Școala medie Cantemir (1989-2001),  activitate didactică până în prezent, grad didactic superior;

IVANSCHI Elena, medic șef la SUB  Baimaclia SR Cantemir (1977-1999) , medic de  familie, IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia;

ARGINT Larisa, pedagog, grad didactic unu,(1978-până în prezent)  conducător artistic al colectivului etno-folcloric ”La stână” s.Cîrpești (1993-până în prezent);

PRICOCHI Nicolae, mecanizator, kolhozul ”Pravda” și  SRL ”Măgura Agro”, com. Cania (1992 – până în prezent);

ARGINT Valeriu, mecanizator în MPVN Haragîș, kolhozul ”Puti k komunizmu” (1989-1999), mecanizator, SRL ”Ceseida” s.Cîrpești (2000-până în prezent);

LUPAȘCO Vasile, primar s.Tartaul (2019-prezent; 1990-1994, președinte al sovietului sătesc 1987-1990), activitate didactică 1978-1987;

MIHAESCU Valeriu, Președinte al UniversalCOOP din or.Cantemir  (2003-până în prezent) Președinte al Biroului Executiv al Cooperativei de consum Universal COOP Cantemir, Specialist principal, Întreprinderea Intergospodărească de producere a cărnii de porc din raionul Cantemir.

De asemenea, Emil PUPĂZAN, vicepreședinte al raionului,  i-a înmânat placheta onorifică  ”Cetățean  de onoare al raionului Cantemir”, dlui ICHIM Anatoli, președinte al raionului din 2019-prezent; vicepreședinte al raionului 2011-2015, șef direcție generală învățământ, tineret și sport 2007-2009, șef direcția învățământ 2003-2007;  director  școala medie Cantemir, activitate didactică (1980-2003).

De menționat că prin aceeași decizie nr.06/-XXVI a Consiliului raional din 15.12.2022, căreia i-a dat citire Titlul de cetățean de onoare al raionului Cantemir a fost conferit și dlui TULUM Vasile,  Președinte al UniversCOOP din s.Gotești  (1982-până în prezent), care, însă, n-a fost prezent la festivitate.

Cetățenii de onoare au fost felicitați călduros de către președintele raionului, Anatoli ICHIM, consilierul Consiliului raional, Pavel CULICOVSCHI, ei, la rândul lor, adresând cuvinte de recunoștință pentru aprecierea acordată.

Text și imagini: Ion Domenco 

Imprimare