Anunţ !

         Consiliul Raional Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul aparatului preşedintelui raionului.

         Concursul cuprinde proba scrisă şi interviul.

         Scopul general al funcţiei: acordarea asistenţei juridice preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului, specialiştilor angajaţi ai subdiviziunilor consiliului raional.

         Sarcinile de bază ale funcţiei:

1.     acordă consultaţii juridice angajaţilor consiliului raional;

2.     avizează proiectele de decizii ale consiliului raional şi de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

3.     reprezintă consiliul raional în instanţele de judecată;

4.     vizează contractele încheiate de către consiliul raional şi de către preşedintele raionului;

5.     asigură activitatea comisiilor constituite prin deciziile consiliului raional sau dispoziţiile preşedintelui raionului.


         Condiţii de bază: studii superioare, licenţiat(ă) a unei facultăţi de drept.

         Condiţii speciale: un an de activitate în domeniu.

         Doritorii de a participa la concurs vor depune următoarele documente:

1.     formularul de participare: copia buletinului de identitate;

2.     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specialitate;

3.     copia buletinului de identitate;

4.     copia carnetului de muncă;

5.     certificatul medical, după caz;

6.     cazierul juridic;


Ducumentele solicitate pentru concurs  se depun la adresa: or. Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2, incinta Consiliului Raional Cantemir, et. II, bir. 211.

Data limită de depunere a documentelor- 25 iunie 2013, ora 17:00.

Bibliografia concursului se anexează şi se afişează pe panoul informativ la sediul autorităţii publice, pe adresa indicată.

Notă: copiile documentelor se prezintă cu documentele originale pentru a se  verifica veridicitatea lor. Pentru informaţii suplimentare apelaţi numărul de telefon: 0 273 22850, 0 273 22058.


Administraţia publică a raionului Cantemir.

 

 

Imprimare