A N U N  Ţ    ! ! !

               Preşedintele  raionului  Cantemir,  anunţă  concurs  pentru  ocuparea  funcţiei publice  de specialist  în  serviciul  raional  de arhivă  în cadrul  aparatului  preşedintelui raionului.  

               Concursul  include  proba  scrisă  şi   interviul .

               Scopul  general  al  funcţiei :  contribuirea  la eficientizarea  activităţii  arhivei  prin  implementarea   procedeelor   moderne,  privind   modificarea   inventarelor,   completarea   şi valorificarea documentelor în vederea asigurării  organelor  administraţiei publice, alte structuri, cetăţeni cu documente,  care  fac  parte  din   Fondul  arhivistic  raional.

               Sarcinile  de  bază   ale  funcţiei:

  1.  Efectuarea  verificării  existentului şi stării fizice a dosarelor cu  termen permanent  de    păstrare  şi cu  termen  lung  de păstrare  din fondul  arhivei  raionale;
  2. Modificarea  şi perfecţionărea  inventarelor  dosarelor;
  3. Verifică corectitudinea efectuării ordonării şi preluării dosarelor de la primării, instituţii;
  4. Ţine la evidenţă  soluţionarea şi eliberarea corectă a cererilor cu caracter social-juridic

      şi   tematic  cetăţenilor,  instituţiilor   şi   organizaţiilor.

Condiţii   de  bază  :  studii  superioare,

      Condiţii  speciale :  un  an  de  activitate  în  administraţia  publică

     Doritorii de  aparticipa  la concurs  vor  depune  următoarele documente:

1.        formularul  de participare,

2.        copia buletinului  de identitate ;

3.        copiile diplomelor  de  studii  şi ale  certificatelor  de  absolvire a cursurilor  de perfecţionare profesională şi de specialitate;

4.        copia  carnetului  de  muncă;

5.        certificatul  medical, după  caz;

6.        cazierul  juridic

Documentele  solicitate  pentru  concurs  se  depun  la  adresa:   str. Trandafirilor   nr. 2, or. Cantemir , incinta  Consiliului  Raional Cantemir,  et.II, bir. 211.

      Data  limită  de depunere a documentelor 25  iunie  2013, ora  17.00

      Bibliografia  concursului se  anexează şi  se afişază  pe  panoul informativ la  sediul

autorităpţii  publice  pe  adresa  indicată.

 

       Notă : copiile documentelor se prezintă  cu documentele originale pentru a  verifica  veridicitatea lor. Pentru  informaţii suplimentare apelaţi  tel. 0273 2.28.50; 0273 2.20.58.

 

     Administraţia  publică  a raionului  Cantemir


 

Imprimare