Agenția Servicii Publice (ASP) a organizat o întrunire de lucru cu primarii, secretarii și specialiștii pentru reglementarea regimului funciar din UTA ale raionului, în cadrul căreia a fost examinată situația privind clădirile, imobilele din teritoriu, alte aspecte ce reies din prevederile Legii cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, nr. 523/1999.

     Evenimentul a fost deschis de către dl Vitalie Miron, șef-adjunct al OT Cahul al Cancelariei de Stat. O informație amplă la temă a prezentat dl Lilian Mindov, șef direcție al Agenției Servicii Publice, care a punctat necesitățile și procedura de evaluare a imobilelor cu destinație publică (clădiri ale instituțiilor publice de menire socio-culturală) construcții nefinalizate, terenuri sub construcțiile respective, clădiri, bunuri imobile cu destinație de producere și industriale,  care nu sunt înregistrate în Registrul Cadastral.

     Primarii, specialiștii pentru reglementarea regimului funciar din UTA  au adresat un șir de întrebări, la care au primit răspunsuri la problemele cu care se confruntă.

     De menționat, că Agenția Servicii Publice (ASP) împreună cu Agenția Proprietăți Publice continua până în anul 2024, grație Proiectului de înregistrare și evaluare funciară, să completeze Registrul cadastral național al bunurilor. 

 Text și imagini: Ion Domenco

Imprimare