Aparatul prședintelui raionului, serviciul administrație publică începând cu data de 22 noiembrie 2021 inițiază consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu  privire  la deciziile cu   termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în trimestrele I și II ale anului 2021,, ,care va fi examinat în ședința extraordinară de către Consiliul raional Cantemir la data de 09.12.2021.

Scopul proiectului este de a informa cetățenii și Consiliul raional despre deciziile cu   termen  de  control adoptate și executate în trimestrele I și II ale anului 2021, lista deciziilor care se află în proces de derulare pe parcursul anului 2021 și deciziilor cu termen de control  care se află în proces de executare de lungă durată.
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este informarea din oficiu autorității publice executive despre termenii de control a deciziilor adoptate și despre situația respectării acestor termeni.
Prevederile de bază ale proiectului sunt:

     01.Se ia act de nota şi anexele la nota privind deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir în trimestrele I și II ale anului 2021, prezentate în  anexele nr.01, nr.02, nr.03.

    02.Se obligă şefii subdiviziunilor Consiliului raional, aparatul preşedintelui raionului să prezinte informaţii şi dări de seamă serviciului  administraţie publică,  despre mersul executării sau executarea deciziilor cu termen de control conform termenelor stabilite.

  1. Se stabilește că conducătorii entităților publice, responsabili de raportarea chestiunilor incluse în anexa nr.03 la preșzenta decizie vor informa Consiliul raional despre executarea acestora la termenul indicat.

   04.Responsabil de monitorizarea executării  prezentei decizii se desemnează dna Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional .

  1. Controlul executării deciziei se pune în sarcina dlui  Anatoli ICHIM, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt consilierii raionali, cetățenii, conducătorii instituțiilor publice din raion.                                                                                                                                         Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt informarea generală a publicului  privind ridicarea controlului  deciziilor executate în termen.

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea acesului la informație pentru publicul interesat despre situația și asiguarea controlului din oficiu al actelor autorității publice deliberative.                                                                                                                                                         Proiectul de decizie este elaborat în rezultatul informațiilor prezentate de persoanele responsabile și în conformitate cu legislația în vigoare art. 43 (2), art.51, alin.2, lit.e)  din Legea privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006.                                                               Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate în scris până la data de 09.12.2021, pe pagina web a Consiliului raional și la e- mail: contact@cantemir.md, la numărul de telefon: 027323160 sau pe adresa poștală a sediului: MD 0037, or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2, Consiliul raional Cantemir.        
Proiectul deciziei menționat, nota informativă cu  trei anexe sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Cantemir și pe panoul informativ et. I, incinta Consiliului raional.

Imprimare