Aparatul prședintelui raionului Cantemir,  serviciul administrație publică începând cu data de 19 noiembrie 2021 inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii ,,Cu privire la Programul  de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pe  anul 2022,, și ,, Cu privire la Programul  de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestrul I, anul 2022 ,, .

Scopul proiectului de decizie este de a  propune spre aprobare Consiliului raional planificarea activității aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2022 și semestrul I al anului 2022,,.

Necesitatea elaborării proiectului de decizie este elaborarea politicilor publice a autorităților publice raionale în care sunt stabilite obiectivele, acțiunile, responabilii, termenii de executare și rezultatul produs al performanței  activităților ce urmează a fi  organizate și desfășurate pentru perioada anului 2022, inclusiv semestrul I al anului 2022.  

Prevederile de bază ale proiectului sunt:                                                                                                       01.Se aprobă programul de activitate  a aparatului preşedintelui raionului  și a subdiviziunilor Consiliului Raional  pe  anul  2022, (pe semestrul I al  anului  2022 ) după cum urmează;                                                                                                 aparatul preşedintelui raionului Cantemir (anexa nr.1 );                                                                                                direcţia finanţe(anexa nr.2 );                                                                                                                                                 direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare  locală și regională (anexa nr.3 );                 direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare(anexa nr.4 );                                                                                   direcţia generală învăţământ(anexa nr.5 );                                                                                                                        direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei(anexa nr.6 )                                                                                                 serviciul cultură şi turism(anexa nr.7 ).

 02.Conducătorii subdiviziunilor Consiliului Raional vor întreprinde  măsurile necesare pentru îndeplinirea acţiunilor trasate.

 03.Responsabilitatea pentru monitorizarea realizării programului sus -menţionat se pune în seama dnei Ludmila ŢURCANU, secretar al consiliului raional şi vicepreşedinţii raionului.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt autoritățile publice raionale, instituțiile,  serviciile  publice raionale  și cetățenii raionului.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt realizarea managmentului aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în baza obiectivelor și acțiunilor planificare pentru anul 2022,  inclusiv  semestrului I a anului 2022.

Impactul estimat al proiectului de decizie este obiective realizate, performanțe înregistrate la parametrii stabiliți a fiecărei entităti publice.  

Proiectul de decizie este elaborat în rezultatul selectării și determinării priorităților activității entităților publice în conformitate cu sursele bugetare și extrabugetare planificate pentru anul 2022. Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare art. 43 alin. (1) lit.j) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legii privind  transparenţa în procesul decizional nr.239/2008, Legii privind accesul la informaţie nr.982/2000

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate în scris până la data de 09.12.2021, pe pagina web a Consiliului raional și la e- mail: contact@cantemir.md, la numărul de telefon: 027323160 sau pe adresa poștală a sediului: MD 0037, or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2, Consiliul raional Cantemir.
Proiectele de decizie menționate, sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Cantemir în compartimentul,, Consultări publice,, și pe panoul informativ et. I, incinta Consiliului raional.

Imprimare