Serviciul Cultură și Turism Cantemir iniţiază, la data de 24 noiembrie 2021, ora 14.00, în   incinta Bibliotecii Publice  Raionale, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a Serviciul Cultură și Turism Cantemir.

 

  Scopul proiectului este scoaterea de la evidența contabilă și trecerea la rebut a bunurilor

uzate a Serviciului Cultură și Turism Cantemir, Școala de Arte „V.Hanganu”, Casa Raională de Cultură.

    Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe și aprobarea de către fondator a actelor pentru casare a bunurilor Serviciului Cultură și Turism Cantemir, Școala de Arte „V.Hanganu”, Casa Raională de Cultură.

  Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt:

  1. Se ia act de notă informativă privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe prezentată de domnul Sergiu Toderici, șef Serviciu Cultură și Turism Cantemir (se anexează).
  2. Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate conform anexei nr.01
  3. Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe a Serviciului Cultură și Turism Cantemir forma nr. MF-4 (buget) la suma de 34175.77 (treizeci și patru mii una suta saptezeci și cinci) lei, 77 bani.
  4. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.
  5. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

 

Beneficiarul proiectului de decizie este Serviciul Cultură și Turism Cantemir, Școala de Arte „V.Hanganu”, Casa Raională de Cultură.

 

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt actele de casare aprobate și procedurii de trecerea la rebut a bunurilor uzate organizate în Serviciul Cultură și Turism Cantemir, bunuri uzate scoase de la evidența contabilă.

 

Impactul estimat al proiectului de decizie bunurilor uzate la suma de 34175.77 (treizeci și patru mii una suta saptezeci și cinci) lei, 77 bani scoaterea de la evidența contabilă a instituțiilor.

 

Proiectul de decizie  propus spre examinare este rezultatul analizei evidenței contabile a bunurilor prin care s-a întocmit lista mijloacelor fixe ce urmează a fi casate ca rezultat a depășirii perioadei de exploatare și a gradului avansat de uzură.

Proiectul este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art.43,aliniatul (2) din Legea privind administrația publică locală nr.435/2006, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.500/1998 ,,Despre aprobarea  Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie,  supus consultării publice pot fi expediate pînă la data de 09.12.2021 pe adresa electronică cultura.cantemir@gmail.com: la numărul de telefon 027322648 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2.

 

Proiectul deciziei  ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe” a Serviciului Cultură și Turism Cantemir este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional la compartimentul Consultări publice.

Imprimare