DASPF anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de: felcer protezist

23

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir, anunță concurs pentru ocuparea
funcției vacante de: felcer protezist
Dosarul necesar pentru participare la concurs:
 buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
 diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale;
 certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
  declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de
muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale, cu excepţia cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată.
Termenul de depunere a dosarului pentru participare la concurs:
Termenul limită de depunere a dosarului pentru participare la concurs este de până la 27
ianuarie 2023, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, (or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et. 2 bir. 221-C, telefon de contact: 027322249, e-mail: stas.cantemir@siaas.gov.md)
Cerințe față de candidați:
1. Deține cetățenia Republicii Moldova;
2. Cunoașterea limbii de stat;
3. Studii superioare/medii în domeniul ortopedie și protezare sau în domeniul medicinei;
4. Cunoașterea legislației în domeniul dizabilității și a sistemului de protecție socială în Republica Moldova;
5. Cunoștințe de specialitate (metode, tehnici și instrumente de evaluare);
6. Cunoaşterea caracteristicilor beneficiarilor Serviciului;
7. Cunoștințe operare la calculator în programele: Word, Excel, Internet, Power Point.

Imprimare