DASPF anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de: asistent personal

18

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir, anunță concurs pentru ocuparea
funcției vacante de: asistent personal
Dosarul necesar pentru participare la concurs:
 buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
 diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale;
 certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
  declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de
muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale, cu excepţia cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată.
Termenul de depunere a dosarului pentru participare la concurs:
Termenul limită de depunere a dosarului pentru participare la concurs este de până la 27
ianuarie 2023, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, (or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et. 2 bir. 221-C, telefon de contact: 027322249, e-mail: stas.cantemir@siaas.gov.md)
Cerințe față de candidați:
1. Deține cetățenia Republicii Moldova;
2. Cunoașterea limbii de stat;
3. are vârsta minimă de 18 ani;
4. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
5. are capacitate deplină de exerciţiu;
6. starea de sănătate corespunde cerinţelor funcţiei ocupate.

Imprimare