D I S P O Z I Ţ I E

 din  17.03. 2015                                                                                                                                                               nr. 17-A

or. Cantemir

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional în şedinţă ordinară 

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 -XVI   din 28.12.2006

D I S P U N :

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua de 26 martie curent, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

    01.Cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2014 şi sarcinile pentru 2015.

                  Raportor: Andrei Malașevschi, președintele  raionului

  02.Cu privire la executarea bugetului raionului conform rezultatelor  anului  2014.

        Raportor: Andrei Malaşevschi, preşedintele raionului.

   03.Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2015.

        Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

   04.Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune nr. 17/13″L” din 22.07.2013 cu Î.M. „Gospodăriea Comunal-Locativa” Cantemir  de pe data  de  01.01.2015.

              Raportor: Andrei Malașevschi, președintele  raionului.

    05.Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.01 din  11.03.2015.

          Raportor: Gheorghe Manole, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

    06. Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui raionului şi din subdiviziunile consiliului raional pentru anul 2014.

          Raportor: Andrei Malașevschi, președintele  raionului.        

    07. Cu privire la  sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304/OT-20 din 06.01.2015 despre   abrogarea deciziei consiliului raional nr.05/15-XXV din 10.12.2014Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional Cantemir nr.03I62-XXVdin 22.03.2012  ” Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului localităţilor Chioselia, Ţărăncuţa, Coştangalia”                                       

              Raportor: Ţurcanu Ludmila secretar împuternicit al consiliului raional

    08. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale direcției învățămînt.

                  Raportor: Lilia Cibotaru,  şef , direcția învățămînt.

   09.Cu privire la organizarea  şi desfăşurare a sărbătorii ” Ziua Recoltei” ediția anului 2015.

               Raportor: Emil Pupăzan, vicepreședinte al raionului.

   10.Cu privire la aprobarea Programului raional a transportului public auto de călători pentru anul 2015.

              Raportor: Andrei Ciobanu, vicepreşedinte al raionului.

   11.Cu privire la desfiinţarea serviciului casă de copii de tip familial (CCTF)  : Butuc  Sofia

 și Butuc Vitalii, satul Lărguța, raionul Cantemir.

               Raportor: Sergiu Butuc, şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

   12.Cu privire la constituirea comisiei multidisciplinare pentru pritecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități cu vîrsta de  peste 18 ani.

                   Raportor: Sergiu Butuc, şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

   13.Despre aprobarea Regulamentului al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a standardelor minime de calitate.

                 Raportor: Sergiu Butuc, şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

    14.Cu privire la coordonarea contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.05-08/326 din 31.12.2014 a IMSP Spitalul Raional Cantemir cu CNAM pe anul 2015

            Raportor   Iurie  Mihăescu, şef ,IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir

    15.Cu  privire  la  coordonarea  devizului  de  venituri  și  cheltuieli (business-planul) a IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir  pe  anul  2015.

              Raportor   Iurie  Mihăescu, şef ,IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir

   16.Cu  privire  la  coordonarea  devizului  de  venituri  și  cheltuieli  pe  mijloace  speciale  a  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir  pe  anul  2015

               Raportor  Iurie  Mihăescu, şef ,IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir

     17.Despre demersul IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru transmiterea în folosința unor terți prin  contract  de  locațiune a unor încăperi pentru prestarea unor servicii .

               Raportor  Iurie   Mihăescu,  şef,  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir

    18.Cu  privire  la  aprobarea  statului  de  personal  ale  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir  pe anul  2015.

               Raportor  Iurie   Mihăescu,  şef,  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir

   19.Cu privire la coordonarea contractului de acordare a asistenței medicale(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.05-08/209 din 31.12.2014 a IMSP Centrul de Sănătate  Cantemir cu CNAM pe anul 2015.

Raportor : Andrei Doina,  şef,  IMSP  Centrul de Sănătate Cantemir.       

     20. Cu privire la casarea mijloacelor  fixe ale  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir .

            Raportor:  Iurie Mihăescu, şef, IMSP  Spitalul Raional Cantemir.

   21.Cu  privire  la  coordonarea  devizului  de  venituri  și  cheltuieli (business-planul),inclusive a mijhloacelor speciale al IMSP  Centrul  de Sănătate  Cantemir  pe  anul  2015

                Raportor : Andrei Doina,  şef,  IMSP  Centrul de Sănătate Cantemir

   22.Despre demersul IMSP Centrul  de Sănătate Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru transmiterea în folosința unor terți prin contract de  locațiune a unor spații din imobilul IMSP  Centrul   de  Sănătate  Cantemir  

                Raportor Andrei Doina,  şef,  IMSP  Centrul   de  Sănătate Cantemir        

    23.Cu  privire  la  aprobarea  statului  de  personal  ale  IMSP  Centrul   de  Sănătate  Cantemir  pe  anul  2015.

              Raportor  Andrei Doina, şef,  IMSP  Centrul  de  Sănătate  Cantemir

      24.Cu privire la coordonarea contractului de acordare a asistenței medicale(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.05-08/211 din 31.12.2014 a IMSP Centru de Sănătate Baimaclia cu CNAM pe anul 2015.

            Raportor  Elena  Olteanu, şef, IMSP  Centrul de Sănătate Baimaclia

     25.Cu  privire  la  coordonarea  devizului  de  venituri și  cheltuieli(business-planul) al  IMSP  Centrul  de  Sănătate  Baimaclia  pe  anul  2015.

               Raportor  Elena Olteanu,  şef, IMSP  Centrul  de  Sănătate  Baimaclia

   26. Cu privire la aprobarea statului de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Baimaclia pe anul 2015

                Raportor  Elena Olteanu,  şef,  IMSP  Centrul  de  Sănătate  Baimaclia.

   27.Cu privire la coordonarea contractului de acordare a asistenței medicale(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.05-08/212din 31.12.2014 a IMSP Centru de Sănătate Ciobalaccia cu CNAM pe anul 2015.

            Raportor  Ecaterina Corober, şef, IMSP  Centrul de Sănătate Ciobalaccia

   28.Cu  privire  la  coordonarea  devizului  de  venituri și  cheltuieli(business-planul) al  IMSP  Centrul  de  Sănătate  Ciobalaccia  pe  anul  2015

               Raportor Ecaterina Corober, şef, IMSP  Centrul  de  Sănătate  Ciobalaccia

  29. Cu privire la aprobarea statului de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe anul 2015

           Raportor Ecaterina Corober, şef, IMSP  Centrul  de  Sănătate  Ciobalaccia

    30.Cu privire la coordonarea contractului de acordare a asistenței medicale(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.05-08/210 din 31.12.2014 a IMSP Centru de Sănătate Cociulia cu CNAM pe anul 2015

            Raportor  Maia Putregai, şef ,IMSP  Centrul de Sănătate Cociulia

    31.Cu  privire  la  coordonarea  devizului  de  venituri și  cheltuieli(business-planul),inclusiv a mijloacelor speciale  al  IMSP  Centrul  de  Sănătate  Cociulia  pe  anul  2015

               Raportor  Maia  Putregai,  şef, IMSP  Centrul  de  Sănătate  Cociulia

  32. Cu privire la aprobarea statului de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cociulia pe anul 2015.

               Raportor  Maia  Putregai,  şef, IMSP  Centrul  de  Sănătate  Cociulia

     33.Cu privire la coordonarea contractului de acordare a asistenței medicale(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.05-08/213 din 31.12.2014 a IMSP Centru de Sănătate Gotești cu CNAM pe anul 2015

            Raportor  Mihail Carabețchi, şef ,IMSP  Centrul de Sănătate Gotești

    34.Cu  privire  la  coordonarea  devizului  de  venituri și  cheltuieli (business-planul) al  IMSP  Centrul  de  Sănătate  Gotești  pe  anul  2015

               Raportor Mihail Carabețchi ,  şef, IMSP  Centrul  de  Sănătate  Gotești

  35. Cu privire la aprobarea statului de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Goteşti pe anul 2015.

        Raportor Mihail Carabețchi ,  şef , IMSP  Centrul  de  Sănătate  Gotești .

   36.Cu  privire  la  activitățile  de  încorporare  a  cetățenilor  în  serviciul  militar  și  serviciul  civil  în  primăvara  anului  2015

                        Raportor  Anatolie Stratu,  șef  secția  administrativ-militară.

    37.Despre  nota informativă cu privire la litigiile  de judecată în care este atras ca parte Consiliul

raional Cantemir.

            Raportor:  Demian  Nălea, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului Cantemir,

               desemnată reprezentant al Consiliului raional Cantemir  în instanţele de  judecată

   38. Despre aprobarea dispoziției președintelui  raionului nr.12-p din 03.02.2015 „Cu privire la

desemnarea funcționarului public responsabil de primirea documentelor pentru concursul

 ocuparea funcției publice vacante”

                  Raportor: Andrei Malaşevschi, preşedintele raionului.

  39.Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cantemir nr. 06/03-XXV din 06.07.2012 „Despre comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în aparatul preşedintelui raionului şi de conducători ai subdiviziunilor consiliului raional”.

             Raportor: Andrei Malaşevschi, preţedintele raionului.

  40.Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anul plătite a dlor Andrei Malașevschi,președintele raionului,Andrei Ciobanu,Anatoli Ichim,Emil Pupăzan,vicepreședinți ai raionulu pe anul 2015.

              Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar împuternicit al  consiliului  raional.

   41.Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir pe parcursul  anului 2014.

               Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar  împuternicit al  consiliului  raional.

  42.Despre executarea deciziei nr.03/13-XXV din 05.06.2014  „Cu privire la Programul de activitate a Consiliului Raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului  preşedintelui  pe semestrul  II, anul 2014″

             Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar  împuternicit al  consiliului  raional.

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

    Preşedintele raionului                                                                                                                                     Andrei Malaşevschi

 

           

Imprimare