Sărbătoarea profesională a  lucrătorului medical şi a farmacistului a fost marcată, la finele săptămânii trecute, la Casa raională de cultură “Nicolae Sulac” din orașul Cantemir.

  Lucrătorii medicali și farmaciștii au fost felicitați de către președintele raionului, Anatoli Ichim, care a spus următoarele: “Vă adresez sincere felicitări, cu urări de bine și sănătate. Sunteți ocrotitorii noștri, oamenii care se consacră cu dăruire profesiei nobile, pe care o aleg doar cei curajoşi și cu suflet mărinimos. Meritați pe deplin aprecierea și recunoştinţa noastră pentru răbdarea nemărginită, omenia, empatia, spiritul de sacrificiu. Ziua dumneavoastră profesională este un bun prilej de a vă exprima mulțumiri și profundă gratitudine pentru responsabilitatea și profesionalismul de care dați dovadă în asigurarea unei societăți sănătoase, pentru dedicație și munca asiduă, zâmbetele și încurajările dăruite oamenilor. Vă doresc ca devotamentul profesional să vă fie încununat de satisfacţie și împliniri, stimă din partea pacienţilor și susținerea celor apropiați, iar perseverența și abnegația dumneavoastră să fie apreciate la justa valoare și să vă însoţească întotdeauna întru alinarea durerii și suferinţei umane. Să fiţi mereu plini de energie, cutezanţă, răbdare şi tenacitate, să oferiți încredere și siguranță, să emanați bunătate și speranță, iar provocările să le depăşiţi cu fermitate şi optimism. Fie ca sănătatea și fericirea să vă îmbrățișeze, pacea și liniștea să vă inunde sufletele, dragostea și grija oamenilor dragi să vă încălzească și să vă bucure inimile, iar respectul și recunoștința pacienților să vă fie raze de căldură și lumină”.

 În aplauzele asistenței, dl Anatoli Ichim a înmânat Diplome de onoare din partea Ministerului de resort, din partea Consiliului raional unui grup de lucrători din domeniul sănătății al raionului. Medicii și farmaciștii au fost felicitați și de vicepreședintele raionului, Iurie Mihăescu, cu un mesaj emoționant către colegi a venit directorul Spitalului raional, Anatolie Răcilă, care la fel, i-a menționat cu semne de gratitudine pe cei mai buni lucrători.

 A urmat un concert cu participarea distinșilor artiști – Mihai Ciobanu, Vitalie Dani, Nelly Ciobanu, Anișoara Puică și ansamblul “Enigmaa romilor”.

                 Ion Doru

Imprimare