La finele săptămânii trecute, în incinta Casei raionale de cultură, a avut loc la un eveniment cu o deosebită conotație, dedicată Zilei Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare.

 Această omagiere e cu atât mai semnificativă, a menționat în discursul său vicepreședintele raionului, Emil Pupăzan, cu cât în anul care se încheie, raionul a obținut rezultate îmbucurătoare în domeniul agroalimentar. Anul agricol 2021 a fost unul cu riscuri, plin de frământări, greutăți, dar şi cu împliniri, realizări meritorii. La acest frumos sfârşit de an, grație muncii plină de abnegație a fiecăruia din truditorii câmpurilor, viilor și livezilor, raionul are în hambare grâu pentru panificaţie, cereale pentru sectorul zootehnic, vinuri și conserve de calitate, care ne vor duce faima în țara și peste hotare. În anul agricol 2021 au fost recoltate peste 39 mii tone de grîu cu o productivitate de cca 4,9 t/ha, peste 9 mii tone de orz, cca 4,8 t/ha, peste 26 mii tone de floarea soarelui- cca 2,7 t/ha, peste 90 mii tone de porumb, câte cca 8,2 t/ha. În comparație cu anii precedenți, anul 2021 ne-a bucurat cu recolte mai bogate, nu doar datorită condițiilor meteorologice prielnice din iarna și primăvara a.c.: cele obținute sunt, în primul rând, rezultatul abnegației, hărniciei, bunei organizări a activităților agrare, aplicării tehnologiilor avansate, schimbului de experiență, asigurării unui management eficient. Bucură faptul că în toamna curentă au fost recoltate  peste 35 mii tone de struguri cu o productivitate de circa 9,2 t/ha și mai bine de 15 mii tone de fructe cu o rodnicie de cca 13,4 t/ha. Cele mai frumoase recolte au obținut: la grîu – 8,08 t/ha – GȚ Sibov Ion(Baimaclia), pe o suprafață de 65 ha, 7,6 t/ha – GȚ Sobor Ion(Sadâc), pe 90 ha,  6,34 t/ha -SRL Perju Dumitru(Cociulia),  pe 250 ha, 5,68 t/ha – GȚ Doina Ioana(Antonești), pe 400 ha, 5,29 t/ha – CAP Glia, Pleșeni, pe o suprafață de 494 ha; la orz : 6,53 t/ha – SRL Sînzîienele(Țiganca), pe 263 ha, 6,3 t/ha – SRL Feagri Stiharu(Șamalia)-103 ha, 5,32 t/ha – CAP Glia – pe 76 ha; la floarea soarelui: 4,09 t/ha – SRL AgroLILEU (Cania), pe 75 ha, 3,4 t/ha-CAP Tismicub(Vișniovca), 90 ha, 3,0 t/ha-CAP Glia, pe 1492 ha; la porumb: 12,2 t/ha – SRL AgroLILEU(Cania) pe 75 ha,  11,13 t/ha – SRL Măgura Agro(Cania), pe 132 ha, 11,02 t/ha – CAP Glia, 700 ha. De menționat că, de rând cu liderii, plugarii, cu experiență onorabilă în domeniu, avem și tineri, care s-au impus prin activitate eficientă: printre cei mai tineri antreprenori /agricultori sunt Sergiu Ciobanu (Țărăncuța), Andrei Chistol (Cârpești), Iulian Gandrabur(Țiganca) ș.a. Cele mai bune întreprinderi conduse de femei sunt cele ale Anei Ciobanu (Țărăncuța), Elena Minjereanu (Antonești), Elena Hajder (Cania), Aliona Chirilov(Antonești) ș.a.

  Munca lucrătorilor din sectorul agroalimentar este apreciată la justa valoare de către conducerea raionului. Cu atât mai mult, cu cât  agricultura şi dezvoltarea rurală sunt declarate ca domenii strategice, prioritare pentru dezvoltarea ţării. În Strategia de dezvoltare a sectorului agroiundustrial al raionului nostru pentru perioada 2020-2025, ne-am propus să consolidăm economia locală, a comunităţilor. Din numele conducerii raionului, Consiliului raional, al meu personal ţin să vă mulţumesc încă o dată pentru faptul că, în pofida tuturor greutăţilor cu care s-a confruntat sectorul, anul 2021 se încheie cu rezultate pozitive, iar noi ne angajăm să vă sprijinim în continuare. Le mulţumim  celor care nu s-au lăsat intimidaţi şi nu au renunţat să facă agricultură, dar au încercat să găsească noi pieţe de desfacere și astfel au demonstrat că  progresul ne face mai puternici. Avem asigurările conducerii țării că Guvernul va întreprinde şi în continuare măsurile necesare pentru a-i ajuta pe producătorii agricoli să-şi sporească competitivitatea, va sprijini dezvoltarea afacerilor în sectorul agrar, prin diverse programe de instruire, acces la finanțare în condiții bune, esențiale pentru dezvoltarea agriculturii și ajustarea ei la standarde moderne, a subliniat dl Pupăzan. Obiectivul nostru comun este crearea unui sector agricol modernizat, care să le aducă locuitorilor de la sate condiţii de viaţă şi de muncă mai bune.

 Apreciind abnegația, profesionalismul Dumneavoastră, Vă dorim tuturor sănătate, noi realizări în activitatea pe care o desfăşuraţi cu devotament. Fie ca munca Dvs să fie răsplătită pe deplin, aducându-vă în final satisfacţie şi bunăstare, a spus în încheiere vicepreședintele raionului, Emil Pupăzan.

 În aplauzele asistenței, președintele raionului, Anatoli Ichim a înmânat Premiul Mare pentru cle mai bune rezultate, activitate fructuoasă în anul agricol 2021 președintelui CAP “Glia”, Constantin Putregai. A urmat decernarea semnelor de gratitudine, a Diplomelor de merit, premiilor bănești, înmânate învingătorilor de către domnii Anatoli Ichim, Emil Pupăzan, șefa direcției agricultură, economie și relații funciare, Larisa Vâlcu. În continuarea sărbătorii, orchestra de muzică populară “Doina Prutului”(conducător – Veaceslav Bârcă) și ansamblul folcloric “Mierla Prutului”(Irina Bârcă) au prezentat un concert de zile mari.

 În final, președintele raionului, Anatoli Ichim, le-a mulțămit celor două colective artistice pentru programul concertistic de valoare.

 

Imprimare