Ședința Ordinară a Consiliului Raional Cantemir

65

La 23 martie curent s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Cantemir în cadrul căreia s-au aprobat și examinat 36 de chestiuni, din ele 35 decizii – adoptate. Au fost prezenți 29 de consilieri din cei 33 aleși. Președinte al ședinței a fost consilierul dl Valeriu MIHAESCU, votat unanim.

Președintele raionului, domnul Anatoli ICHIM a comunicat despre activitatea aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2022 şi sarcinile pentru anul 2023.

Dl Victor BUSUIOC a raportat despre activitatea ÎM ”Biroul de proiectare” și a menționat despre scăderea numărului de cereri pentru proiectarea caselor, motivul fiind cel demografic și financiar. Problemă abordată și anterior în cadrul consultărilor publice.

S-a votat unanim aprobarea categorei şi atribuirea clasei de salarizare pentru cadrele de conducere din instituţiile de învăţământ, raionul Cantemir, anul financiar 2023, dar și s-a acceptat cu titlul gratuit bunuri, din proprietatea statului, administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Cantemir.

Consilierii prezenți au votat și adoptat un șir de decizii, ce țin de executarea bugetului, fondul de rezervă din care s-au alocat surse financiare în sumă de 68,0 mii lei pentru acordarea ajutorului financiar a 26 participanți în războiul de pe Nistru, 10 veterani de război din Afganistan, 4 participanți la lichidarea consecințelor din Cernobîl și pentru reabilitarea a 3 persoane după intervenții chirurgicale. Totodată, a fost adoptată  decizia cu privire la modificarea şi completarea deciziei cu privire la  aprobarea  bugetului. A fost adoptat Planul local Anticorupție pentru anul 2023; adoptat Acordul de Cooperare între Instituția Privată Academia de Studii Administrative din Republica Moldova și Consiliul Raional Cantemir; respectiv modificări și completări în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului raional Cantemir votate în unanimitate.

Ținem să subliniem faptul că a fost adoptată și lista drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație pe anul 2023.

S-a adoptat în redacție nouă  și Statutul ,,Cetățean de onoare al raionului Cantemir”, instituirea comisiei teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2024, dar și alte proiecte de decizie cu menire socio economică și culturală.

Text: Dorina Hariton, specialist principal serviciul administrație publică.

Imprimare