La data 13 octombrie 2021 în sala de ședințe a Consiliului raional Cantemir s-a desfășurat Ședința cu Autoritățile publice locale, partenerii de implementare și beneficiari finali ai Parteneriatului Local de Ocupare (LEP) Cantemir prin Proiectul OIM,  la care au participat din partea conducerii raionului Cantemir domnul Anatoli ICHIM, președintele raionului, domnul Iurie MIHAESCU, vicepreședintele raionului, președinte al Comisiei Teritorialede Consultări și Negocieri Colective, doamna Svetlana PATRAMAN, auditor intern , secretar al Comisiei, doamna Ludmila ȚURCANU, secretarul Consiliului raional Cantemir, președinte SINDASP . Direcția Teritorială de Ocupare a Forței de Muncă din Cantemir reprezentată de doamna Angela DANALACHI, șefa direcției, partenerul de implementare a LEP Cantemir: domnul Igor CARAGHIAUR, reprezentant al  Asociației pentru Economii și Împrumut “Fășuraș-Vadul lui Isac” și doamnele Violeta VRABIE și Carolina CHICUȘ-BODEAN reprezentanți ai Proiectlui OIM în Republica Moldova.

Proiectul Organizației Internaționale a Muncii (OIM) „Reactivarea dialogului social pentru un răspuns eficient la COVID -19 în Moldova şi aplicarea acestuia la crearea locurilor de muncă prin Parteneriate Locale de Ocupare” exprimă mulțumiri pentru faptul că membrii Comisiei Teritoriale pentru Consultări și Negocieri Colective (CTCNC) din Cantemir au participat activ la elaborarea celor 6 acțiuni ale Parteneriatului Local de Ocupare (LEP) în scopul ajutorării persoanelor vulnerabile a raionului.

Suma de 231,319 USD, fiind vărsăminte directe, va contribui la dezvoltarea socio-economică a raionului, din care până la 80,000 USD au fost oferiți de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA: În urma implementării acțiunii 2 „Crearea de locuri de muncă prin acces la servicii și finanțare în domeniul apicol” au fost create 15 întreprinderi apicole, iar în data de 16 iunie au fost înmânate contractele de donație beneficiarilor care, în urma participării la instruiri în domeniul apicol cât și cel al antreprenorialului, au obținut o mini stupină echipată și zece familii de albinuțe.

Prin programul ODIMM au fost identificate 4 femei antreprenoare şi 1 tinăr antreprenor ,care primesc câte 8-9 mii $ în dezvoltarea afacerilor . Conlucrarea cu OIMa dat un nou imbold societăţii să contacteze şi să tindă spre schimbare, spre un mod de viaţă mai bun, spre deosebire de AO care au un spectru îngust de domenii. În urma implimentării proiectului au fost înregistrate 187 de persoane noi la DOFM, dintre care 7 au dorit să se formeze profesional, iar 44  de persoane au fost deja angajate în câmpul muncii. La Uniunea Meșterilor populari au fost înregistrați 4 meșteri populari și 8 ucenici, care au beneficiat de instruire și posibilitatea de a deschide propriul atelier de muncă.

La final participanţii prezenţi la şedinţă s-au arătat deschişi spre colaborare şi în perioada următoare, activitatea tuturor partenerilor şi membrilor CTNCC va fi axată pe obiectivele propuse în LEP.

Imprimare