Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) continuă „Campania de informare-2022” privind dezvoltarea mediului rural, diversificarea activităților non-agricole, oportunitățile de finanțare a proiectelor comunitare. Sesiunile de informare sunt organizate pentru autoritățile locale, cu participarea antreprenorilor, agricultorilor din teritoriu, care sunt informați cum să acceseze subvenții pentru comunitățile din spațiul rural, să atragă proiecte investiționale.

 

 Campania are ca obiectiv informarea autorităților publice locale, a producătorilor agricoli, reprezentanților diasporei și antreprenorilor, despre posibilitățile de accesare a subvențiilor post-investiționale, în avans pentru proiecte start-up, inițierea afecerilor, precum și subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și muncă în mediul rural.

 Recent, în cadrul unei întruniri organizate la Cantemir cu participarea primarilor orașului Cantemir, ai satelor(comunelor), secretarilor consiliilor locale, contabililor, altor persoane interesate,  directorul-adjunct AIPA, Diana Cașalîc a prezentat, în detalii, accesibil oportunitățile de îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii economice rurale, premisele și soluțiile de dezvoltare a localităților rurale, de diversificare a economiei rurale prin activități non-agricole, după care a răspuns la întrebările parvenite din partea asistenței.

 În particular, au fost prezentate și modificările de ultimă oră a unor Hotărâri de Guvern și acte normative în domeniu, oferite informații despre subvenționarea în avans pentru proiectele de îmbunătățiri funciare, implementate de AIPA, în premieră, în anul curent. De asemenea, potențialii beneficiari de subvenții au aflat detalii despre criteriile de eligibilitate pentru obținerea suportului financiar din partea statului, precum și despre necesitatea îndeplinirii tuturor obligațiilor ce se regăsesc în prevederile Regulamentului de subvenționare.

 Text și imagini: Ion Doru

Imprimare