Cu prilejul celei de-a 45-a aniversare a Școlii de Arte ,,Valeriu Hanganu” Cantemir, apreciem înalt rolul și aportul acestei instituții în educarea spirituală, morală și estetică a tinerei generații din raion. Arta este o sursă inestimabilă, care alimentează sentimentul demnităţii umane și promovează valorile  naţionale, iar realizările culturale sunt  oglinda societății noastre.

   Școala de Arte a fost, este și va fi cartea de vizită a raionului nostru.  Aici unii discipoli au crescut și s-au format ca personalități de valoare  în domeniul artistic. Ei ne reprezintă cu demnitate pe scenele din țară și ne duc faima peste hotarele ei.

  În numele meu personal și al Consiliului Raional Cantemir adresez cele mai sincere și profunde sentimente de respect și admirație, celor care și-au adus aportul prin muncă, dedicație, devotament  și responsabilitate,  ca această instituție să genereze talente, să dezvolte creativ și spiritual mai multe generații.

  Dorim  succes în continuare, multă putere de muncă și prosperare, sănătate, inspirație inepuizabilă, discipoli sârguincioși, respectuoși, dornici de a se afirma. La mulți ani !

Cu deosebit respect,

Președintele raionului                Pavel CULICOVSCHI

Imprimare