Pe data de 24 mai 2024, în sala Casei Raionale de Cultură din or.Cantemir, Școala de Arte „Valeriu Hanganu” din or.Cantemir a sărbătorit aniversarea a 45-a de la fondarea instituției.   

      Îndrăgostiții de muzică și frumos, împeună cu invitații de onoare, elevii , colectivul școlii și  toți cei care au dorit să împărtășască bucuria aniversării, au avut ocazia să savureze un spectacol  frumos, bine organizat și prezentat de instituția respectivă.

     Încă o dată elevii și profesorii au demonstrat dedicație, profesionalism și o imensă dragoste de pasiunea și meseria aleasă. Preocupările  acestora  s-au oglindit în prestația elevilor, care au dat dovadă de vocație, atitudine responsabilă, măiestrie interpretativă și artistică, datorită muncii pline de devotament și inspirație.

     Timp de trei ore devotatul spectator cantemirean – publicul a aplaudat copios fiecare prestașie artistica, atât a profesorilor cât și a elevilor, fiind captivat de muzică instrumentală și vocală, scenete muzicale,  momente emotive prezentate în scenă.

     La sărbătoare au fost prezente și oficialitățile: președintele raionului, domnul Pavel CCULICOVSCHI; reprezentantul Guvernului în teritoriu, domnul Vitalie MIRON; șeful Secției Cultură și Turism Cantemir, domnul Sergiu TODERICI; primarul orașului Cantemir, domnul Roman CIUBACIUC, care au urat școlii  la mulți ani și au adresat mesaje de felicitare. În semn de apreciere a activității prodigioase în domeniul învățământului, pentru merite în promovarea valorilor educaționale, înaltă măiestrie profesională și devotament în educarea tinerei generații au fosat decernate diplome de onoare, din partea Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Consiliului raional Cantemir și a Secției Cultură și Turism Cantemir.  Au fost oferite cadouri pentru instituție și angajații școlii – buchete de flori, dedicații muzicale, cartea de vizită a orașului ,,Orașul meu de trandafir – Orașul CANTEMIR”, dulciuri  și o boxă.

     Cu mesaje de felicitare și profundă admirație s-au alăturat invitații de onoare: doamna Verginia BONCEV, care a activat profesor de vioară și director al Școlii de Arte „Valeriu Hanganu”, mai bune de 45 de ani, doamna Agnesa GRECOVA, director a școlii de muzică ,,Maria Ciubotaru” din or. Cahul, domnul Vasile DRAGOI, compozitorul și absolventul Școlii de Arte  ,,Valeriu Hanganu” din or.Cantemir, actualmente angajat al Scolii de muzică din or.Tiraspol, doamna Tatiana CECHIR, șefă a direcției genrale învământ Cantemir.

     Doamna Tatiana COROI, directorul Școlii de Arte  ,,Valeriu Hanganu” din or.Cantemir,  a menționat cu mândrie, că este absolventa școlii pe care o conduce și a mărturisit unele experiențe, rezultate a concursurilor regionale, internaționale la care au participat unii elevi ai școlii,  a felicita călduros pe cei care au activat și activează în această  instituție. Deasemenea a comunicat că Școala de Arte este o instituție din învățământul extrașcolar, care oferă copiilor și adolescenților o educație  artistică de bază. Aici își fac studiile în domeniul artelor circa 250 de elevi la următoarele profiluri: muzică (specialitățile pian, vioară, acordeon, trompetă, nai);  arte vizuale, arta coregrafică (specialitatea dans popular) și  arta dramatică.  Școala  mai cuprinde două filiale: filiala comunei Baimaclia și filiala comunei Gotești. De-a lungul timpului această instituție de învățământ au absolvit-o aproximativ 900 de tineri. Mulți dintre ei și-au ales profesii în acest domeniu. Ei ne reprezintă pe scena mare și ne duc faima atât în țară cât și peste hotarele ei: Nely CIOBANU – interpretă a muzicii  de estradă, Octavian COTEȚ- compozitor, Vlad Mircos –  compozitor, Sergiu BOTEZATU- intrumentist, Stela BOTEZ – interpretă, București; Vasile Dragoi – compozitor, Veaceslav BÎRCĂ, conducător artistic, orchestra de muzică populară ,,Doina Prutului”, Casa Raională de Cultură și mulți alții…

     Cu deplină încredere, pe scenă au fost rostite afirmații precum că, Școala de Arte „Valeriu Hanganu” din raionul Cantemir – cartea de vizită a raionului, este o înstituție de învățământ artistic extrașcolar în care se cultivă dragostea de muzică și se promovează tinere talente în devenire.


Imprimare