Proiectul „Reforma învățământului în Moldova” (2013-2022), implementat de Ministerul Educației și Cercetării cu susținerea financiară a Băncii Mondiale (costul total – cca 50 mln $ SUA) se află în ultimul an de implementare și, momentan, putem deja releva rezultate valoroase: zeci de școli renovate și dotate conform standardelor internaționale în educație, mii de cadre didactice instruite conform standardelor de competență profesională, sute de școli asigurate cu echipamente speciale pentru educația incluzivă și laboratoare de fizică, chimie și biologie.

 Despre acest proiect am discutat cu dna Tatiana CECHIR, șefa Direcției Generale Învățământ Cantemir, care ne-a relatat următoarele:

– Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)” este implementat în perioada aprilie 2013 – august 2022 și  sprijină Programul de Reforme al Guvernului prin finanțarea activităților care vor consolida calitatea educației şi vor duce spre un sector al educației mai eficient. Prin intermediul acestui Proiect, Banca Mondială oferă asistență Guvernului Republicii Moldova pentru implementarea reformelor în sectorul educației.

 În context, în cadrul PRIM au fost realizate următoarele acțiuni:- reabilitarea infrastructurii şcolilor de circumscripție și dotarea lor conform standardelor de asigurare a calităţii, elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării: -implementarea unui sistem modern de formare a directorilor de şcoală şi a cadrelor didactice; modernizarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME), care va contribui la elaborarea politicilor bazate pe informații curente şi veridice în domeniul educației; consolidarea sistemului de testare și evaluare, inclusiv participarea consecutivă şi continuă a Republicii Moldova la Programul Internațional de Evaluare a Elevilor (PISA).

 Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova” este structurat pe 3 componente: I: Îmbunătățirea calității educației – a) implementarea standardelor de asigurare a calităţii pentru şcoli; b) stabilirea programului de formare și salarizare a cadrelor didactice și manageriale; c) îmbunătăţirea sistemului de evaluare a elevilor; d) îmbunătăţirea calităţii sistemului informaţional de management a datelor; II: Optimizarea sectorului educațional: a) îmbunătăţirea eficienţei în învăţământul general; III: Consolidarea capacităților Ministerului Educației și Cercetării pentru monitorizarea reformei.

 -Și cine sunt beneficiarii proiectului PRIM?

– Beneficiarii PRIM sunt: elevii actuali şi viitori din țară, care vor avea parte de o calitate mai bună a instruirii, oferită de un sector al educaţiei mai eficient; cadrele didactice, pentru care va fi instituit un sistem mai modern de formare a personalului, va fi readus prestigiul profesiei de învățător/profesor; directorii instituţiilor de învățământ cărora li se va asigura autonomie managerială, participare la programe de instruire.

 -Și ce impact au avut aceste reforme pentru instituțiile educaționale din raionul Cantemir?

– Printre cele 23 de școli de circuscripție renovate (reparație și dotări mobilier/echipament) din țară, se află și Gimnaziul „Vasile Pârvan” din comuna Gotești, unde au fost reparate interiorul și exteriorul clădirii, inclusiv, blocul sanitar, instalată o rețea de apă și canalizare, îmbunătățite rețelele electrice, de ventilare, sistemul de încălzire, montate ferestre, construite căi de acces pentru copii cu nevoi speciale ș.a. Este de menționat că în cadrul aceluiași proiect au fost procurate și distribuite –cu titlu gratuit! – în instituțiile educaționale 10.000 de laptopuri pentru elevii care nu aveau un dispozitiv pentru a se conecta la orele desfășurate online, inclusiv 201 lăptopuri – instituțiilor din localitățile raionului Cantemir. La fel, 160 de instituții din țară au fost asigurate cu laboratoare moderne, printre ele – Gimnaziul „Mihai Eminescu” din or. Cantemir, care urmează să primeacă dotarea cu echipament și materialele necesare pentru laboratoarele de fizică, chimie și biologie. O altă realizare a proiectului este dotarea gratuită cu echipament respectiv pentru educația incluzivă a 100 de instituții, printre care și 6 instituții din raionul Cantemir: Gimnaziile Capaclia, „N. Botgros” Chioselia, „G. Vieru” Coștangalia, „I. Creangă” Cania, „M. Eminescu” Cantemir și Liceul Teoretic „N. Mihai” din Ciobalaccia, dotate cu tablete, lăptopuri, dispozitive pentru urmărirea atenției, roboți educativi, lupe digitale, înregistratoare de voce, seturi de formare a memoriei vizuale, tastaturi cu vizibilitate sporită, table (planșe) vorbitoare, joystick-uri cu 3 mânere, aparate auditive ș.a., în sumă totală de 790.476,88 lei.

– Doamna Cechir, câte persoane din raionul Cantemir au participat în cadrul  cursurilor de formare pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, de conducere, de sprijin, psihopedagogi, precum și a profesorilor care verifică examenele naționale de absolvire a gimnaziului sau a liceului?

– Da, în cadrul acestui proiect au fost instruite peste 9000 de cadre didactice, printre care și din instituțiile educaționale cantemirene – în 2016 – 11 directori și 29 cadre didactice; în 2017 – 4 directori, 8 directori-adjuncți și 23 cadre didactice; în 2020 – 11 directori și 47 cadre didactice și în a.c. – 8 directori și 53 cadre didactice, 2 psihopedagogi și 23 cadre didactice de sprijin.

– Un alt beneficiu al PRIM este consolidarea sistemului informațional de management în educație modern (SIME)?

 – Menționez cu satisfacție că acest sistem informațional de management funcționează cu succes și în toate instituțiile de învățământ general din raionul nostru.

– Dna Cechir, Vă mulțumesc pentru interviu, Vă doresc mult succes!

A intervievat Ion Domenco

Imprimare