selection of american food

   În luna mai în țara noastră se desfăşoară lunarul naţional de profilaxie a bolilor diareice acute (BDA), intoxicaţiilor alimentare şi holerei, în scopul promovării cunoștințelor privind maladiile cu factor de transmitere alimentar și hidric și măsurile de prevenire a cazurilor de boală și izbucnirilor în populația generală, cât și în colectivități organizate.

    În conformitate cu dispoziția Ministerului Sănătății, specialiștii în domeniu vor asigura organizarea mai multor activităţi de informare, educare și comunicare pentru populaţie și personalul instituțiilor vizate. BDA prezintă o problemă de sănătate publică în creștere cu impact asupra sistemelor de sănătate și socio-economic. Aceste maladii contribuie în mod semnificativ la povara globală a bolilor și a mortalității. În R.Moldova, anual se înregistrează 16-20 mii cazuri de BDA, inclusiv cu până la 10 decese printre copiii până la 5 ani şi adulţi. În structura morbidităţii, în 65-76%, predomină copiii de 0-17 ani; morbiditatea în mediul urban e de 1,8 ori mai mare faţă de cel rural.

 În raionul Cantemir anual se înregistrează cca 30-40 cazuri de BDA, predominant, în rândul copiilor.  Majoritatea cazurilor au loc în mediul rural, unde se respectă mai puțin condițiile de igienă personală.

 Specialiștii afirmă că se menţine riscul înalt de apariţie a cazurilor indigene şi de import a holerei,  datorită migraţiei. În grupul BDA sunt incluse patologii cu mecanismul de transmitere fecal-oral (holera, dizenteria, infecţia rotavirală, salmoneloza, febra tifoidă, yersinioza, etc). Semnele clinice:febră până la 40°C, dureri în abdomen, greţuri, vomă, scaun lichid (cu sânge, mucus, apos), cu frecvenţă până la 20-30 ori pe zi, slăbiciuni generale, cefalee, etc. În unele cazuri, se dezvoltă septicemia, deshidratarea şi respectiv, şocul toxico – infecţios. La copii, mai ales până la 1 an de viaţă, semnele clinice se dezvoltă mai rapid.

 Perioada de incubaţie e perioada de la pătrunderea agentului etiologic în organism până la dezvoltarea semnelor clinice. La diferite forme nozologice perioada diferă de la 30 min. până la 3-7 zile, la yersinioză, febratifoidă – până la 3 săptămâni. Sursa de infecţie e omul. Pentru  salmoneloză, yersinioză, febra paratifoidă B şi C – animalele, păsările, rozătoarele. Putem contacta  BDA în transport, instituţii publice, de educaţie, muncă, odihnă ș.a., cel mai mult sunt infectate cu bacterii butoanele ascensoarelor, mânerele de la uşă, scaunele de toaletă în WC.

  În R.Moldova, creşterea sezonieră a morbidităţii prin BDA se atestă în perioada caldă-iunie-septembrie. Ne putem infecta pe cale alimentară, habitual, hidrică  și calea aerogenă de transmitere a rotavirusilor. Ceremoniile-nunți, cumetrii, diferite serate de absolvire etc.,pot spori pericolul  BDA și intoxicațiilor.  Pentru prevenire, se interzice: organizarea acestora în localuri unde lipsesc condiţii elementare de igienă (apă curentă, WC, seturi suficiente de veselă, capacităţi limitate de păstrare a produselor alimentare etc.); prepararea bucatelor cu 2-3 zile înainte de festivitate; folosirea ouălor, inclusiv de gâscă şi raţe pentru pregătirea cremelor şi dulciurilor fără prelucrare termică;  implicarea în procesul pregătirii bucatelor a persoanelor cu semne clinice de BDA şi alte maladii infecţioase. La plecare peste hotare pe un timp îndelungat e necesar: să respectaţi regulile de igienă personală; evitaţi să consumaţi apă, gheaţă/produse alimentare, dacă nu sunteţi siguri că sunt inofensive.

 La apariţia semnelor clinice de BDA se interzice autotratamentul, mai ales când aceste simptoame se dezvoltă la copii. Recomandarea de bază: consultarea urgentă a medicului de familie pentru prescrierea tratamentului argumentat şi adecvat în scopul evitării consecinţelor nedorite.

 

       Dumitru Vrabie, coordonator în Sănătate Publică, medic-epidemiolog

Imprimare