Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, președintele raionului Cantemir, Anatoli Ichim a efectuat o vizită la Muzeul de istorie, etnografie și studierea ţinutului din satul Tartaul, care constituie  o valoroasă și impresionantă expoziție de comori ale trecutului acestui ținut.

 Actualul director al instituției, Ion Usturoi, a menționat că Muzeul a fost fondat de către regretatul Andrei Tabureanu, în anul 1989. Din anul 2008, Muzeul de Istorie şi Etnografie activează într-un local nou renovat din localitate. Muzeul dispune de circa 1496 de exponate: documente istorice – 400, obiecte numismatice – 351, obiecte tehnice – 260, fotografii – 173, obiecte etnografice – 166 şi alte materiale ce ţin de studierea ţinutului natal. Din obiectele muzeului, 123 de piese au fost computerizate. Muzeul din Tartaul expune vestigii ale trecutului şi dă mărturie despre traiul, munca şi viaţa culturală a băstinaşilor. Muzeul participă activ la concursurile republicane al muzeelor cu tematică militară şi militar – patriotică.

 În context, președintele Anatoli Ichim a subliniat că Muzeul din Tartaul “este unul cu multe obiecte și obiceiuri ce țin de trecutul strămoșilor noștri. Pe lângă obiecte și unelte de muncă ale buneilor și străbuneilor, tradiții, datine și obiceiuri, cărți, documente, poze, adevărate relicve, aici pot fi admirate și câteva icoane pictate pe lemn, vechi de câteva secole, care s-au păstrat chiar și după ce vechea biserică a satului a ars. Important este ca Muzeul să fie cât mai des vizitat de generațiile tinere, care au datoria să nu dea uitării trecutul, să-și iubească baștina, ținutul”.

  În raionul Cantemir mai activează Muzeul de istorie „D. Cantemir”, or.Cantemir, Casa – muzeu „Nicolae Sulac”, s. Sadîc, de muzee mai dispun și localitățile Gotești, Cania, Cociulia, Baimaclia, Stoianovca ș.a.

     Ion Doru

Imprimare