A N U N Ţ  !!! 

Stimaţi cantemireni!

La 26.09.2013, cu începere de la ora 10.00,  va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Cantemir. Şedinţele Consiliului raional sunt  publice, doritorilor de a participa la şedinţă le aducem la cunoştinţă că aceasta se va desfăşura în sala de şedinţe, et.VI, incinta Consiliului raional Cantemir. Pentru publicul interesat de a participa se recomandă întrarea separată în sala de şedinţe, pe scara laterală de la et.V pînă la et. VI. Ordinea de zi a şedinţei se anexează.

În atenţia doritorilor de a participa la şedinţele Consiliului raional Cantemir! Reguli de conduită în cadrul şedinţei:

La şedinţa Consiliului raional se lucrează, deaceea conversaţiile individuale ale invitaţilor, participanţilor în afara subiectelor discutate public se interzic.

Preşedintele şedinţei oferă cuvînt raportorilor conform ordinii de zi stabilită, iar consilierilor şi invitaţilor – la solicitare – pe chestiunea în discuţie. Luările de cuvînt se axează pe marginea chestiunii raportate, iar  întrebările se adresează la subiectul în discuţie. 

Imprimare