Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir, anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • formular de participare (Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perficționare profesională și/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de pînă la 30 august 2022, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, (or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et. 2 bir. 221-C, telefon de contact: 027322249, e-mail: stas.cantemir@siaas.gov.md)

Cerințe față de candidați:

 1. Deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. Cunoașterea limbii de stat;
 3. Studii superioare în domeniul contabilității, finanțe sau economie;
 4. Cunoașterea programului de evidență contabilă 1C;
 5. Experiență profesională în domeniu de 2 ani;
 6. Deprinderi avansate PC, MS Excel, MS Word, Internet;
 7. Cunoașterea Legislației Fiscale și Contabile;
 8. Grad înalt de responsabilitate;
 9. Cunoștințe în Legislația și cadrul normativ în domeniile de competențe ale DASPF.
Imprimare