AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CANTEMIR

 

Anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist în domeniul ocupării forţei de muncă

Cerinţe specifice:


Studii: superioare de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economiei,administraţieipublice,asistenţeisociale,psihologie,pedagogiei,dreptului.

 

Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniul de specialitate, preferabil în serviciul public.

 

Condiţii de bază: deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; posedarea limbii de stat (scris şi vorbit)şi limbile ofociale de comunicare vorbite în teritoriu; neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită  de vîrstă; lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni  săvîrşite cu intenţie; neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Persoanele interesate urmează să  depună dosarul de concurs pînă la data de 29 iunie 2012, la adresa:Cantemir,strada Trandafirilor 2, bir.314,tel.de contact 2-25-41.

 

Imprimare