Aviz !

Direcţia Generală Învăţămînt  Cantemir anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei de director  al şcolii sportive.


Cerinţe de calificare : studii superioare de specialitate şi vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.

Candidaţii : pentru ocuparea funcţiei de director, prezintă la DGÎ Cantemir, în termen de 30 de zile din ziua publicării în presă a anunţului următoarele acte :

  • Cererea de înscriere la concurs
  • Copia actului de identitate
  • Curiculum Vitae
  • Copiile legalizate ale actelor de studii
  • Copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/managerial
  • Copia legalizată a carnetului de muncă
  • Certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic
  • Certificatul de cazier judiciar
  • Programul de activitate în viitoarea funcţie , pentru o perioadă de 5 ani
  • Cuprinsul dosarului în două exemplare.


Actele vor fi depuse la DGÎ Cantemir, bir, bir.507

Tel.relaţii : 2-27-77 / 2-34-69

 

Imprimare